Våra medarbetare

Stockholm Exergi har ungefär 700 anställda, utspridda över Storstockholm från Brista i norr till Högdalen i söder. Vi som arbetar här har många olika kompetenser, arbetsuppgifter och drivkrafter. Vi jobbar till exempel med drift och underhåll av våra anläggningar, med systemoptimering, logistik och projektledning och med kundrelationer och marknad. Vissa arbetar skift för att våra anläggningar ska fungera dygnet runt, andra jobbar vanlig kontorstid. Många drivs av att göra Stockholm mer hållbart, andra av att få arbeta med avancerade tekniska anläggningar.

 

Fjärrvärme

Under 2017 sålde vi 121 GWh ny fjärrvärme, framförallt till nya bostadsfastigheter. Det motsvarar värme till 12 000 genomsnittliga lägenheter och ännu fler nybyggda, eftersom nya byggnader är mer energieffektiva och generellt sett kräver mindre värme per kvadratmeter. Mer än 800 000 stockholmare får sin värme från oss. Läs mer om fjärrvärme här

Fjärrkyla

Under 2017 sålde vi 15 GWh fjärrkyla till våra drygt 400 fjärrkylakunder som tillsammans har tecknat cirka 640 leveranskontrakt. Vårt nät är faktiskt störst i världen. Fjärrkylakunderna är främst kommersiella fastighetsägare som behöver endera komfort- eller processkyla till sina lokaler. Komfortkyla innebär att hålla det svalt och skönt för människor, ofta i köpcentrum, kontor eller sjukhus. Processkyla används för att kyla exempelvis datahallar eller industriella processer. Läs mer om fjärrkyla här.

Anläggningar

Vårt fjärrvärmenät är 290 mil långt, från Farsta i söder till Sigtuna i norr, och dessutom hopbyggt med både Söderenergi och Norrenergi, för att kunna samarbeta. Vårt fjärrkylanät på 25 mil är längst i världen. Värmen och kylan skapar vi i både stora och små anläggningar utspridda över hela Storstockholm. Lästips: mer om våra anläggningar här.

Ekonomi

Stockholm Exergi-koncernens nettoomsättning under 2017 uppgick till 6 639 MSEK (6 608). Rörelseresultatet uppgick till 1 702 MSEK (1 607). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 203 MSEK (1 171). Hela årsredovisningen för 2017 hittar du här.

Leverantör

Om du som leverantör vill skicka dina fakturor till Stockholm Exergi via e-post så går det bra. Se så du har rätt kontaktperson och adress och skicka i pdf-format till: StockholmExergi.se8031@bscs.basware.com

Organisation

Stockholm Exergi är organiserat i tre kärnfunktioner med utgångspunkt i värdekedjan: bränsleförsörjning, produktion och distribution samt marknad. Till stöd för kärnverksamheterna finns ett antal funktioner som leder, styr och stödjer affärsverksamheten. Vi har även en affärsutvecklingsenhet. Totalt har vi cirka 700 anställda. Sugen på att jobba ihop med oss?

Policyer

Vi styr vår verksamhet med hjälp av fyra centrala policyer för kvalitet, miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö:

 Ledningsgrupp

Ägarförhållanden och styrelse

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB. Styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter:

  • Alexandra Grimfors
  • Vivianne Gunnarsson
  • Ola Hökstrand
  • Susanne Jonsson
  • Per Langer
  • Göran Långsved
  • Johan Ekwall
  • Andreas Tiedtke

Vår bolagsordning

Officiella bolagsnamn

Per den 10 januari 2018 har vi ändrat officiella bolagsnamn från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till Stockholm Exergi AB och från AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) till Stockholm Exergi Holding AB (publ).