700 kollegor

Stockholm Exergi har ungefär 700 anställda, utspridda över Storstockholm från Sigtuna i norr till Högdalen i söder. Vi som arbetar här har många olika kompetenser, arbetsuppgifter och drivkrafter. Vi jobbar till exempel med drift och underhåll av våra anläggningar, med systemoptimering, logistik och projektledning och med kundrelationer och marknad. Vissa arbetar skift för att våra anläggningar ska fungera dygnet runt, andra jobbar vanlig kontorstid. Många drivs av att göra Stockholm mer hållbart, andra av att få arbeta med avancerade tekniska anläggningar.

 

Vi värmer 800 000 stockholmare

Under 2018 levererade vi 8 176 GWh värme, vilket räckte till att värma mer än 800 000 stockholmare. Över 95 procent av alla fastighetsägare inom räckhåll från vårt nät valde oss, när de skulle välja värmelösning för sina nya fastigheter. Läs mer om fjärrvärme här

Världens största fjärrkylanät

Totalt har vi drygt 400 kunder som köper kyla. Vårt nät är faktiskt störst i världen, såvitt vi vet. Fjärrkylakunderna är främst kommersiella fastighetsägare som behöver endera komfort- eller processkyla till sina lokaler. Komfortkyla innebär att hålla det svalt och skönt för människor, ofta i köpcentrum, kontor eller sjukhus. Processkyla används för att kyla exempelvis datahallar eller industriella processer. Läs mer om fjärrkyla här.

Anläggningar

Vårt fjärrvärmenät är 300 mil långt, från Farsta i söder till Sigtuna i norr, och dessutom hopbyggt med både Söderenergi, Norrenergi och E.ON, för att kunna samarbeta. Vårt fjärrkylanät på 25 mil är längst i världen. Värmen och kylan skapar vi i både stora och små anläggningar utspridda över hela Storstockholm. Lästips: mer om våra anläggningar här.

Ekonomi

Stockholm Exergi-koncernens nettoomsättning under 2018 uppgick till 7 003 MSEK (6 639). Rörelseresultatet uppgick till 1 381 MSEK (1 702). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 164 MSEK (1 203). Hela årsredovisningen för 2018 hittar du här.

Leverantör

Om du som leverantör vill skicka dina fakturor till Stockholm Exergi via e-post så går det bra. Se så du har rätt kontaktperson och adress och skicka i pdf-format till: StockholmExergi.se8031@bscs.basware.com

Organisation

Stockholm Exergi är organiserat i tre kärnfunktioner med utgångspunkt i värdekedjan: bränsleförsörjning, produktion och distribution samt marknad. Till stöd för kärnverksamheterna finns ett antal funktioner som leder, styr och stödjer affärsverksamheten. Vi har även en affärsutvecklingsenhet. Totalt har vi cirka 700 anställda. Sugen på att jobba ihop med oss?

Policyer

Vi styr vår verksamhet med hjälp av fyra centrala policyer för kvalitet, miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö:

 Ledningsgrupp

Ägarförhållanden och styrelse

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB. Styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter:

 • Alexandra Grimfors (M), Stockholms stad, ordförande
 • Ola Hökstrand, Fortum, vice ordförande
 • Peter Strannegård, Fortum
 • Toni Kekkinen, Fortum
 • Andreas Tiedke, Fortum
 • Fredrik Adolfsson (C), Stockholms stad
 • Petra Engman (S), Stockholms stad
 • Rikard Warlenius (V), Stockholms stad
 • Elia Elia, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant
 • Mehrdad Keshtkar, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant
 • Jan T Persson, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant -suppleant
 • Katarina Karlsson, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant -suppleant

Vår bolagsordning