Vi värmer 800 000 stockholmare

Dygnet runt, året om ser vi till att den växande Stockholmsregionen har tillgång till värme, kyla, el och hållbar hantering av avfall. Ett arbete som bidrar till att göra Stockholm mer hållbart, med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad. Våra medarbetare berättar hur det går till, läs mer här

Under 2021 levererade vi 8 309 GWh värme, vilket räckte till att värma mer än 800 000 stockholmare. Över 95 procent av alla fastighetsägare inom räckhåll från vårt nät valde oss, när de skulle välja värmelösning för sina nya fastigheter. Läs mer om fjärrvärme här

700 kollegor

Stockholm Exergi har över 700 anställda, utspridda över Storstockholm från Sigtuna i norr till Högdalen i söder. Vi som arbetar här har många olika kompetenser, arbetsuppgifter och drivkrafter. Vi jobbar till exempel med drift och underhåll av våra anläggningar, med systemoptimering, logistik och projektledning och med kundrelationer och marknad. Vissa arbetar skift för att våra anläggningar ska fungera dygnet runt, andra jobbar vanlig kontorstid. Många drivs av att göra Stockholm mer hållbart, andra av att få arbeta med avancerade tekniska anläggningar.

Världens största fjärrkylanät

Totalt har vi drygt 400 kunder som köper kyla. Vårt nät är faktiskt störst i världen, såvitt vi vet. Fjärrkylakunderna är främst kommersiella fastighetsägare som behöver endera komfort- eller processkyla till sina lokaler. Komfortkyla innebär att hålla det svalt och skönt för människor, ofta i köpcentrum, kontor eller sjukhus. Processkyla används för att kyla exempelvis datahallar eller industriella processer. Läs mer om fjärrkyla här.

Anläggningar

Vårt fjärrvärmenät är 300 mil långt, från Farsta i söder till Sigtuna i norr, och dessutom hopbyggt med både Söderenergi, Norrenergi och E.ON, för att kunna samarbeta. Vårt fjärrkylanät på 25 mil är längst i världen. Värmen och kylan skapar vi i både stora och små anläggningar utspridda över hela Storstockholm. Lästips: mer om våra anläggningar här.

Ekonomi

Stockholm Exergi-koncernens nettoomsättning under 2022 uppgick till 7 996 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 412 MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 948 MSEK. Se vår års- och hållbarhetsredovisning för 2022 här.

Leverantör

Om du som leverantör vill skicka dina fakturor till Stockholm Exergi via e-post så går det bra. Läs om hur det går till på sidan För dig som leverantör

Organisation

Stockholm Exergi är organiserat i tre kärnfunktioner med utgångspunkt i värdekedjan: bränsleförsörjning, produktion och distribution samt marknad. Till stöd för kärnverksamheterna finns ett antal funktioner som leder, styr och stödjer affärsverksamheten. Vi har även en affärsutvecklingsenhet. Totalt har vi cirka 700 anställda. Sugen på att jobba ihop med oss?

Policyer

Vi styr vår verksamhet med hjälp av policyer för kvalitet, miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö, vilka sammanfattas här:

 Ledningsgrupp

Ägarförhållanden och styrelse

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Stockholms stad och Ankhiale, ett europeiskt konsortium bestående av APG, Alecta, PGGM, Keva samt Axa. Styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter:

 • Jonas Abrahamsson, Ankhiale, ordförande
 • Alexandra Grimfors (M), Stockholms stad, vice ordförande
 • Fredrik Adolfsson (C), Stockholms stad, styrelseledamot
 • Lotta Brändström, styrelseledamot
 • Petra Engman (S), Stockholms stad, styrelseledamot
 • Rikard Hjort-Warlenius (V), Stockholms stad, styrelseledamot
 • Irina Frolova, Ankhiale, styrelseledamot
 • Carlo Maddalena, Ankhiale, styrelseledamot
 • Tobias Alvaeus, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant
 • Reine Lorentz, Unionen, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant
 • Patrik Tapper, SEKO, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant -suppleant
 • Jan Lingren, Akademikerna, Stockholm Exergi, arbetstagarrepresentant -suppleant

Vår bolagsordning