Fjärrvärme

Mer än åtta av tio stockholmare, över 800 000 personer, har fjärrvärme från Stockholm Exergi. Över 10 000 bostadsrättsföreningar, småhusägare, fastighetsbolag och andra företag är kunder hos oss. Den största kundgruppen, sett till antal, är de 4 900 bostadsrättsföreningar som köper fjärrvärme. Lästips: mer om fjärrvärme här.

Fjärrkyla

Vi har drygt 400 fjärrkylakunder som tillsammans har tecknat cirka 640 leveranskontrakt. Vårt nät är faktiskt störst i världen. Fjärrkylakunderna är främst kommersiella fastighetsägare som behöver endera komfort- eller processkyla till sina lokaler. Komfortkyla innebär att hålla det svalt och skönt för människor, ofta i köpcentrum, kontor eller sjukhus. Processkyla används för att kyla exempelvis datahallar eller industriella processer. Lästips: mer om fjärrkyla här.

Anläggningar

Vårt fjärrvärmenät är 290 mil långt, från Farsta i söder till Sigtuna i norr, och dessutom hopbyggt med både Söderenergi och Norrenergi, för att kunna samarbeta. Vårt fjärrkylanät på 25 mil är längst i världen. Värmen och kylan skapar vi i både stora och små anläggningar utspridda över hela Storstockholm. Lästips: mer om våra anläggningar här.

Ekonomi

Fortum Värme-koncernens nettoomsättning under 2016 uppgick till 6 608 MSEK (6 175). Rörelseresultatet uppgick till 1 607 MSEK (1 547). Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 484 MSEK (1 020) och efter skatt till 1 171 MSEK (788). Hela årsredovisningen för 2016 hittar du här.

Leverantör

Om du som leverantör vill skicka dina fakturor till Stockholm Exergi via e-post så går det bra. Se så du har rätt kontaktperson och adress och skicka i pdf-format till: StockholmExergi.se8031@bscs.basware.com

Organisation

Stockholm Exergi är organiserat i tre kärnfunktioner med utgångspunkt i värdekedjan: bränsleförsörjning, produktion och distribution samt marknad. Till stöd för kärnverksamheterna finns ett antal funktioner som leder, styr och stödjer affärsverksamheten. Vi har även en affärsutvecklingsenhet. Totalt har vi cirka 700 anställda. Sugen på att jobba ihop med oss?

Policyer

Vi styr vår verksamhet med hjälp av fyra centrala policyer för kvalitet, miljö, socialt ansvar och arbetsmiljö:

 Ledningsgrupp

Ägarförhållanden och styrelse

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB. Styrelsen består av följande stämmovalda ledamöter:

  • Alexandra Grimfors
  • Vivianne Gunnarsson
  • Ola Hökstrand
  • Susanne Jonsson
  • Per Langer
  • Göran Långsved
  • Johan Ekwall
  • Andreas Tiedtke

Vår bolagsordning

Officiella bolagsnamn

Per den 10 januari 2018 har vi ändrat officiella bolagsnamn från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad till Stockholm Exergi AB och från AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) till Stockholm Exergi Holding AB (publ).