Fjärrvärme Bas

Fjärrvärme Bas är vår normalprislista för fjärrvärmeleverans till bostadsrättsföreningar och består av tre priskomponenter; effekt, energi och returtemperatur.

Effekt
Den årliga kostnaden för effekt baseras på rekommenderad effekt. Effekten är flödet av energi och mäts i kilowatt (kW). För enkelhetens skull har effektpriset ett antal brytpunkter där årsavgiften höjs och det proportionella priset per kW sänks. Det innebär att ju högre effekt, desto lägre blir priset på varje ytterligare kW, en sorts storleksrabatt. Rekommenderad effekt beräknas av Stockholm Exergi och bygger på kundens energianvändning under föregående period (maj till april).

Energi
Energi är effekt över tid, tusen watt i en timme är en kilowattimme (kWh). Det är alltså ett sätt att mäta hur mycket värme som faktiskt utnyttjas. När många behöver mer värme så blir den dyrare att tillverka, därför varierar priset över året.

Returtemperatur
En viktig faktor för att fjärrvärme ska fungera effektivt är att värmen utnyttjas ordentligt. Det är bättre att använda nästan all värme i en liten mängd fjärrvärmevatten än att bara utnyttja de högsta värmegraderna i en stor mängd vatten. Därför får den som dimensionerar sin fjärrvärme rätt en bonus, och ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen. Är returvattnet över 50 grader så blir det en avgift i stället. För hög returtemperatur går att påverka, läs mer under tjänster.

Mer information om Fjärrvärme Bas hittar du nedan:

Redovisning av fjärrvärmekostnader enligt EIFS
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare
Beskrivning av ändringar i Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare
Prislista 2024 – Fjärrvärme Bas

Förtydligande av prisvillkor, se Mina sidor (”Våra avtal och tillval”).

Tillval

Du som kund har möjlighet att välja olika tillval till Fjärrvärme Bas, som då kompletterar eller ersätter vissa av villkoren i Fjärrvärme Bas. Nedan hittar du våra tillval:

Miljöval

Klimatneutral värme
Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (12,80 kr/MWh – exklusive moms).

Prislista 2024 – Klimatneutral värme

Om du vill teckna ett avtal så hittar du avtalet på Mina sidor.

Värme för miljöcertifiering
Detta tillval är anpassat för miljöcertifieringskriterier enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är framtaget av branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (1 kr/MWh för nivå 1 och 3 kr/MWh för nivå 2 – exklusive moms).

Prislista 2024 – Värme för miljöcertifiering

Om du vill teckna ett avtal så hittar du avtalet på Mina sidor.

Bygg och Markvärme

Markvärme

Markvärme avser uppvärmning av mark, gator eller trottoarer med leveranser från fjärrvärmenätets returledning.

Prislista 2024 – Markvärme

Byggvärme

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter under uppbyggnad eller vid ombyggnation. Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart ersätts Byggvärmen med Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista.

Prislista 2024 – Byggvärme