För information om projekt Hammarbybacken, klicka här

Avbrott- och störningsinformation

Vill du rapportera in ett avbrott eller störning? Ring 020-31 31 51

I kartan nedan finner du information om aktuella avbrott i samband med arbete som görs på fjärrvärme- eller fjärrkylanätet. Klicka på ikonerna på kartan för att få mer information.

Har du frågor, kontakta vår kundservice

Information on outages and service disruption

You can report outages or service disruption by calling 020-31 31 51

Use the map below to view information about current service disruptions due to construction work on the district heating or district cooling networks. Click on the icons in the map for further details.

If you have questions, please contact customer service

Sök efter störningsinfo


Pågående större projekt vid Hammarbybacken

Våra fjärrvärmeledningar i Hammarbybacken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut.

Var: Olaus Magnus väg och delning mellan Hammarbybacken – Arenavägen

Under hela projektperioden kommer det råda begränsad framkomlighet på sträckan, bland annat kommer del av sträcka endast ha ett körfält som trafik åt bägge håll behöv dela på, trafikstyrning på den sträckan kommer ske med hjälp av trafiksignaler

När: projektet kommer pågå från mitten av maj (vecka 20) fram till sista oktober

OBS! Under denna period kommer kunder på Olaus Magnus väg 6-12 försörjas via en mobil panncentral.

Vad innebär arbetet?

Förutom de klassiska FV-arbetena med schakt, rörläggning, svets, provning, skarvisolering och återställning kommer vi i projektet behöva riva bef. betongkulvert. Det arbetet utförs delvis med bilningshammare och det kan vissa perioder komma att låta en del. Dessa arbeten kommer utföras dagtid mellan 08.00- 16.00. Vi försöker minimera störningen från bilningsarbeten så mycket som möjligt genom att vi använder en metod där vi i stället sågar betongen. Det kommer dock inte gå överallt. Vi räknar med att bilningsarbeten framför allt pågår vecka 22 och vecka 28 (OBS! Inte hela tiden och inte hela dagar).


Inget avbrott på din adress men kallt ändå?

Med tjänsten Service och reparation hjälper vi dig till ett fast timpris med jour dygnet runt.
Här hittar du alla våra energitjänster

 

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?