Hela idén med fjärrvärme är att vi tillsammans kan skapa en hållbar stad, genom att binda samman hela Storstockholm i ett 300 mil långt kretslopp där vi delar värme. Vi på Stockholm Exergi fungerar lite som hjärta, hjärna och njurar – som pumpar, styr och renar kretsloppet. Men även du och alla andra stockholmare är med och bidrar.

Det mesta av värmen som inte kommer från förnybart biobränsle kommer nämligen från din vardag. Vi återanvänder spillvärmen från ditt avloppsvatten, vi bränner det avfall som inte kan återvinnas och vi tar vara på överskottsvärme från datahallar och butiker med kyldiskar. I processen tar vi dessutom hand om miljögifter, som vi tar bort ut kretsloppet.

Det är också vi som ser till att det blir svalt och skönt på sjukhus, i butiker och i stora datahallar, utan att varje hus ska behöva sina egna, energislukande kylmaskiner.

Vi vet att det vi gör är avgörande både för Stockholms klimatomställning och för att stockholmarna ska ha det varmt och skönt hela vintern. Tillsammans skapar vi en hållbar stad. Och ett hållbart Stockholm är ett viktigt steg på vägen mot en hållbar värld. Med gemensam kraft skriver vi historia – en instruktionsbok för städer och jordklot.

 

 

Senaste nytt

Visa alla nyheter Fortsätt läsa