Vad gör vi på Stockholm Exergi?

Kärnan i vår verksamhet är våra distributionsnät, genom vilka vi förser våra kunder med värme och kyla dessutom säkerställer vi elbehovet i regionen. Idag är mer än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra privata och offentliga verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet som i sin tur är kopplat till våra värme- och kraftvärmeanläggningar. I våra anläggningar tar vi tillvara restvärme samt omvandlar biobränslen och det avfall som inte längre kan eller bör materialåtervinnas till energi och distribuerar till alla våra kunder och samhället.

I alla delar av vår värdekedja arbetar vi och våra affärspartners med att skapa minsta möjliga påverkan på människa och miljö. Förutom att vi genom förbränningsprocessen tar bort tungmetaller och andra farliga ämnen ur kretsloppet, strävar vi efter att våra egna restprodukter kommer till nytta i andra delar av samhället.

Vad är vi en del av?

Vi är via våra distributionsnät navet i den delen av Stockholms omfattande infrastruktur som rör energiförsörjningen och avfallshantering. Det betyder att många av de möjligheter och utmaningar som Stockholm och våra kunder möter – möter också vi.

Idag genomgår både Stockholm och samhället i stort betydande omställningar. Elektrifieringen och digitaliseringen är – tillsammans med en utveckling mot ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan – de samhällstrender som har störst betydelse för vår fortsatta affär och utveckling.

Stockholm suger.

Världens samlade utsläpp av koldioxid måste minska, men det räcker inte. Snart kommer Stockholm att vara en av de första städerna i världen att suga bort koldioxid ur atmosfären.

Läs mer om tekniken, omfattningen, anläggningen och finansieringen som möjliggör det här projektet.

Vart är vi på väg?

I varje steg i vår värdekedja, från produktion till användning, identifierar och utvecklar vi lösningar som möter de pågående omställningarna till nytta för våra kunder, medarbetare och samhället. Vi ska möta den växande Stockholmsregionens behov av energi och samtidigt sträva mot ökad hållbarhet genom att utveckla cirkulära lösningar och motverka klimatpåverkan.

För oss är det självklart att ständigt utveckla verksamheten i takt med förväntningarna hos våra kunder, medarbetare och samhället för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft. Men vi vill mer än så. Vi vill med vår kunskap och expertis också vara en möjliggörare och vägvisare i omställningen mot ett allt mer resurseffektivt samhälle och på så sätt bidra till allas vår hållbara utveckling.

Hittar du inte den information du söker? Kontakta oss 

Senaste nytt

Visa alla nyheter Fortsätt läsa