Enkelt, tryggt och hållbart

Vi sätter priset på fjärrvärmen i konkurrens med kundens alternativ som är bergvärme med elspets i Stockholmsregionen. Det innebär att din fjärrvärme prismässigt över tid alltid ska vara konkurrenskraftig mot alternativet.

Vårt mål är att vår fjärrvärme ska vara ett självklart val för så många som möjligt. Tre styrkor med vår fjärrvärme är att det är enkelt, det är driftsäkert och det är hållbart för Stockholm och planeten. Dessutom vill vi sätta ett pris som reflekterar värdet du får som kund, så kallad värdebaserad prissättning. Det gör vi genom två samverkande principer:

Läs mer om vår prissättningspolicy

Vi arbetar aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser som stärker kundernas ställning, som Reko fjärrvärme och Prisdialogen

 

Förhandling vid ändrat pris eller ändrade prisvillkor

Som fjärrvärmekund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt att begära förhandling om fjärrvärmeleverantören ändrar pris eller prisvillkor. Om du vill begära förhandling, använd den här blanketten och skicka in den till oss så kontaktar vi dig.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?