Rapporter

Report – The Economic Impact of BECCS in Sweden, 2022 (EN)
Rapport – Avfallets klimatpåverkan 2021 
Rapport – Bioenergi, november 2021
Rapport – Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion 2020
Remissammanställning klimatpolitiska vägvalsutredningen

Remissvar

Remissvar klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4)