Stockholm har världens största fjärrkylasystem

Fjärrkyla är perfekt för att göra det svalt och skönt i butiker och på kontor. Men även serverhallar, sjukhus, industrier och andra platser har nytta av fjärrkyla. Du kan få fjärrkyla i princip var som helst i centrala Stockholm och i Nacka, Skärholmen, Tensta, Vilunda, Älvsjö och Kista/Akalla.

Faktum är att Stockholm har världens största fjärrkylasystem – 250 kilometer långt (se karta över vårt fjärrkylanät) – och vi fortsätter att växa. Ju fler som är med och bidrar – desto bättre fungerar det.
Läs mer om hur vi tryggar kylaleveransen även i extrema lägen.

Stockholm Exergi moderniserar fjärrkylan

Stockholm Exergi jobbar kontinuerligt med att säkerställa förutsättningarna för ett bra inomhusklimat hos sina kunder. Genom att utveckla och modernisera fjärrkylan i Stockholm kan Stockholm Exergi nu erbjuda en bättre och tryggare fjärrkylaleverans.  Som ett led i utvecklingen installerar vi en trygghetsfunktion för en säkrare drift och på så sätt gör vi den redan trygga fjärrkylaleveransen ännu tryggare. Vi moderniserar vi fjärrkylan för din och för Stockholms skull.
Läs mer om vårt arbete med att modernisera och förbättra fjärrkylaleveransen.

Funderar du på att skaffa fjärrkyla?

Fjärrkyla har många fördelar, inte minst miljömässiga. Visste du till exempel att vi producerar fjärrkyla genom att använda kallt sjö- och havsvatten? Med fjärrkyla bidrar ni till att minska utsläppen av koldioxid samtidigt som ni sparar el och får en driftsäker lösning. Som enda leverantör ger vi er också 10 års garanti på din nybyggda fjärrkylacentral. Här hittar du information om våra priser för fjärrkyla.

Kontakta mig för mer information om fjärrkyla

Byte av mätutrustning

För information om byte av mätutrustning, läs mer här.

Nyheter om fjärrkyla

Visa alla nyheter Fortsätt läsa