Injustering ofta grunden för ett väl fungerande värmesystem

Kärvar gamla ventiler och för oljud eller har ventilationen förändrats på något sätt? Har fastigheten byggts om och temperaturen är ojämn? Då kan det vattenburna värmesystemet behöva justeras. Den injustering som vi genomför hos er utgör grunden för ett väl fungerande värmesystem och resultatet blir en jämnare temperatur – oftast med energi- och kostnadsbesparingar som följd.

Injusteringen balanserar systemets flöden och styrfunktioner. Som resultat får du högre komfort, en jämnare inomhustemperatur, oftast med energi- och kostnads- besparingar på köpet. En lönsam investering med kort återbetalningstid.

Hur går en injustering till?

Innan vi gör en injustering av fastighetens värmesystem upprättas ett projektdokument och vi ses på ett startmöte. När vi utför åtgärderna behöver vi tillgång till utrymmen och eventuellt lägenheter där ventilation och radiatorer finns.

En injustering består bland annat av följande åtgärder:

Resultatet blir ett jämnt flöde i din fastighets värmesystem och mer balanserat inomhusklimat.

Produktblad för Injustering av värmesystem

* När fjärrvärmevattnet värmt fastighetens system har det svalnat och pumpas tillbaka för att värmas upp en gång till. Ju kallare vattnet är när det kommer tillbaka desto bättre, det innebär att värmen verkligen har utnyttjats.

Vad kostar en injustering?
Kostnaden för en injustering är oftast helt relaterad till fastighetens storlek, ålder på fjärrvärmecentralen och fastighetens skick. Pris enligt offert.

Beställ en injustering av värmesystemet

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med mer information om tjänsten behöver vi få mer information om din fastighet. Använd knappen nedan för att komma till tjänsten via Mina sidor (inlogg via BankID).

Gå vidare till intresseanmälan

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.