Stockholm Exergi har tecknat ett avtal för permanenta minusutsläpp till ett värde av drygt 500 miljoner kronor (USD 48,6M) för leverans 2028 till 2030. Köpet kommer att göras av Frontier och inkluderar köpare som Stripe, Alphabet, Shopify, Meta, JP Morgan Chase CO, H&M och McKinsey Sustainability.  

– Avtalet med Frontier och deras framstående medlemsföretag visar att Stockholm Exergis bio-CCS-projekt är både effektivt och hållbart. Med föregångare som Frontier kan vi kickstarta branschen för permanenta minusutsläpp och driva på ambitionerna genom att samla privat och offentlig finansiering. Klimatet är den främsta vinnaren när vi på det här sättet bidrar till att få samhället på rätt spår för att uppfylla målen i Parisavtalet. Avtalet med Frontier är en viktig milstolpe på vägen mot vårt slutgiltiga investeringsbeslut, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud (bilden till höger).

Frontiers mål är att bygga en portfölj av företag som arbetar med koldioxidavskiljning och som tillsammans kan nå klimatrelevant skala under de kommande decennierna. Frontier är ett marknadsåtagande som i förväg effektivt garanterar framtida efterfrågan i syfte att minska risken för entreprenörer att starta företag inom infångning av koldioxid.

– Koldioxidavskiljning är avgörande för att balansera de återstående residualutsläppen när vårt mål att minska utsläppen med minst 90 procent har uppnåtts. Det är det enda sättet som vi kommer att kunna uppnå och bibehålla netto-nollutsläpp. Vi var det första europeiska bolaget som blev medlemmar i Frontier och att jobba med Frontier gör att vi kan utveckla en diversifierad portfölj av tekniker och leverantörer. Det här senaste inköpet av koldioxidavskiljning från Stockholm Exergi och andra inköp som vi har gjort nyligen kan katalysera liknande installationer på andra befintliga bioenergianläggningar, vilket skapar en möjlighet att skala upp koldioxidavskiljningen på ett ansvarsfullt sätt, säger David Dahl, chef för klimat och natur på H&M Group, som är en av medlemmarna i Frontier (bilden nedan).

Stockholm Exergis mål är att fatta investeringsbeslut för sin fullskaliga bio-CCS-anläggning senare under 2024.

Fakta Bio-CCS:

Bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle separeras från rökgaserna för att sen lagras permanent. Eftersom den koldioxid som fångas in tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären, det skapas permanenta minusutsläpp.

För att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet räcker det inte med att enbart minska koldioxidutsläppen. Det behövs även permanenta minusutsläpp. Potentialen att skapa minusutsläpp i Stockholm Exergis nya anläggning är stor. När den är i drift kommer den att fånga in 800 000 ton biogen koldioxid per år.

Permanenta minusutsläpp (permanent removals på engelska) är det verktyg som kan användas av aktörer som önskar motverka emissioner som inte kan minskas på annat sätt eller till rimlig kostnad, för att nå netto-noll-utsläpp – Net Zero. En marknad för certifikat, Carbon Removal Certificates (CRC), håller på att växa fram. 

Om Frontier:

Frontier har genomfört köp på uppdrag av Frontiers grundande medlemmar som Stripe, Alphabet, Shopify, Meta, and McKinsey Sustainability, likväl som Autodesk, H&M Group, JP Morgan Chase CO och Workday. Även Aledade, Canva, Samsara, Skyscanner, SKIMS, Wise och Zendesk har via Watershed’s partnerskap med Frontier genomfört köp.

Läs mer på Frontiers webb.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-06-20