Grön och skön fjärrvärme för dig i bostadsrättsförening

Vi är stockholmarnas energibolag och tryggar regionens behov av värme, el, kyla och avfallstjänster samtidigt som vi bidrar till hållbar utveckling av staden. För bostadsrättsföreningar har vi fjärrvärme och andra energitjänster som ser till att fastigheternas varmvatten- och värmeförsörjning är stabil, prisvärd – och framförallt grön.

Så fungerar fjärrvärme 

Som fjärrvärmekund hos Stockholm Exergi bidrar din bostadsrättsförening till att skapa ett hållbart Stockholm. Till våra befintliga kunder – tack för att ni är med oss! Och till er som är nya – välkomna! Fjärrvärme är nämligen en viktig pusselbit för att Sverige ska klara klimatmålen om nollutsläpp år 2045, och för att motverka elbristen.