För de som önskar ett stabilt och reducerat energipris

Enkelt och driftsäkert med Fjärrvärme driftnetto

Driftnetto är ett av fastighetsbranschens mest använda nyckeltal. Det är ett mått på fastighetens lönsamhet men används även för att bedöma fastighetens värde och potential. För de flesta fastighetsägare är fastighetens driftnetto centralt, det vill säga det ekonomiska överskott som återstår när kostnader för drift, underhåll och skatt har dragits av från fastighetens hyresintäkter. Det finns såklart en stark ambition att öka driftnettot.

Fjärrvärme driftnetto från Stockholm Exergi är ett nytt sätt att köpa fjärrvärme. Genom att investera i en driftnettolicens erhålls rätten att köpa fjärrvärme till ett reducerat pris, vilket direkt påverkar och sänker fastighetens rörliga driftskostnad.

Fördelar och möjligheter med Fjärrvärme driftnetto:

Varför ska vi investera i Fjärrvärme driftnetto?

Fjärrvärme driftnetto är en finansiell produkt som ger omedelbar effekt. Inga fysiska arbeten eller entreprenader krävs och befintlig anläggning nyttjas. Genom investering i Fjärrvärme driftnetto erhålls ett stabilt, reducerat fjärrvärmepris och därmed samma positiva kassaflödeseffekt som en motsvarande investering i alternativ uppvärmning skulle ge, men utan ansvar för ägande och drift.

Med Fjärrvärme driftnetto är det möjligt att minska fastighetens rörliga driftskostnader och samtidigt säkra en fortsatt trygg, enkel och driftsäker värmeleverans med fjärrvärme.

Därför valde Brf Astrea 14 att teckna Fjärrvärme driftnetto (intervju):

Kontakta oss för mer information om Fjärrvärme driftnetto

Boka en kostnadsfri energirådgivning

Låt en av våra kunniga energirådgivare tipsa er om hur ni kan effektivisera er fastighets energiförbrukning. Ett modernt och optimerat värmesystem skapar trygghet och bidrar ofta till stora kostnadsbesparingar på sikt.