Den 14 juni  emitterade Stockholm Exergi Holding AB (publ) (”Stockholm Exergi”) ej säkerställda gröna obligationer under sitt svenska MTN-program och sitt gröna ramverk för obligationer.

Det totala beloppet uppgick till SEK 1,0 miljard med 7 års löptid.

– Stockholm Exergi planerar stora investeringar de kommande åren. Det är därför viktigt för oss med långsiktig finansiering. Vårt hållbarhetsfokus möjliggör att vi kan emittera gröna obligationer, vilket uppskattas av investerare och ger oss förutsättningar för lyckade emissioner såsom denna, säger Åse Lagerqvist von Uthmann, Stockholm Exergis CFO.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm. Medlen ska användas i enlighet med Stockholm Exergis ramverk för gröna obligationer.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2024-06-19