Vi använder fjärrkyla för att det ska bli svalt och skönt i sjukhus, kontor, butiker och andra platser med många människor, framförallt på sommaren. Dessutom behövs fjärrkyla i serverhallar och i industrin.

Principen för fjärrkyla är enkel: Stockholm Exergi lånar kyla från havsvatten och överskottskyla från när vi gör fjärrvärme för att kyla stora mängder vatten som pumpas runt i Storstockholm. Det blir mer effektivt än att varje hus ska ha en egen kylmaskin.

Fjärrkyla i fyra steg

Steg 1. Vi lånar kallt sjö- eller havsvatten för att kyla vattnet i det slutna fjärrkylanätet. På sommaren använder vi framförallt frikylan från sjövattnet i Ropsten. På vintern använder vi värmepumpar i Ropsten, Värtaverket och Hammarby som återvinner energin till fjärrvärme – och av spillkylan får vi fjärrkyla. För de varmaste sommardagarna har vi dessutom kylmaskiner, värmepumpar och våra kylalager.

Steg 2. Det kalla fjärrkylavattnet pumpar vi ut i fjärrkylanätet. När behovet är mindre, till exempel på nätterna, fyller vi kylalager som kan användas efter behov. Vi sparar mycket resurser på att jämna ut toppar och dalar. Våra största kylalager finns i ett bergrum i Hornsberg och under Brunkebergsåsen.

Totalt är vårt fjärrkylanät nästan 250 kilometer långt. Det är faktiskt störst i världen.

Steg 3. Fjärrkylavattnet kommer fram till fastigheten. Där kyler det vattnet i husets kylsystem med hjälp av en värmeväxlare. Husets kylsystem kyler sedan luften så att det blir svalt och skönt.

Steg 4. När fjärrkylavattnet lämnar fastigheten har det blivit uppvärmt. Innan det kyls med nytt sjö- och havsvatten återanvänder vi vintertid värmen i fjärrvärmesystemet. Det ger en hel del extraenergi – ännu ett sätt att värna naturens resurser.

 

Här finns fjärrkyla i Stockholm

 

Vad är alternativen till fjärrkyla?

Globalt är fjärrkyla fortfarande ovanligt, till och med i riktigt varma länder där de flesta byggnader har klimatkyla. Det är synd, eftersom runt en tiondel av världens el går åt till att skapa kyla. I Sverige ligger vi före, men även här har många fastigheter fortfarande lokala kylmaskiner som drivs med el, framförallt om de ligger för långt från fjärrkylanätet.

Vi gillar fjärrkyla eftersom det minskar utsläppen av koldioxid. Dessutom sparar man el, utrymme och får en bekväm lösning.