Stockholm Exergi -bildbank sommar 2019

Kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet

De fasta avgifterna för elnät och elhandel är ofta en stor del av den totala elkostnaden för boende och hyresgäster i flerbostadshus. Kostnaden har stigit under de senaste åren och mycket tyder på att den kommer fortsätta att öka framöver. Genom vår tjänst Gemensamhetsel ges möjlighet till kostnadsbesparingar med bibehållen kvalitet och leveranssäkerhet.

Hur går det till?

Med vår tjänst Gemensamhetsel, även kallad Individuell mätning och debitering (IMD), slås alla individuella elabonnemang i er fastighet ihop till ett stort och för fastigheten gemensamt abonnemang. Detta är betydligt billigare än flera separata elabonnemang. De respektive boendes och hyresgästs elanvändning mäts via separata elmätare och kostnaden för köpt el fördelas korrekt mellan samtliga boende och hyresgäster.

Som din energipartner är vi med er hela vägen, från förstudie till installation och konfiguration av er gemensamma elmätarportal.

Följande ingår i vår tjänst för Gemensamhetsel (IMD):

Vad är kostnaden för Gemensamhetsel?

Kostnaden är helt relaterad till fastighetens storlek, därför gäller pris enligt offert. Offerten är kostnadsfri.

Investeringskostnaden för att övergå till Gemensamhetsel (IMD)återbetalar sig normalt inom 2-3 år.

Läs mer om Gemensamhetsel (IMD) i vårt produktblad

Beställ tjänsten Gemensamhetsel

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med mer information om tjänsten behöver vi få mer information om din fastighet. Använd knappen nedan för att komma till tjänsten via Mina sidor (inlogg via BankID).

Gå vidare till intresseanmälan

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Relaterade energitjänster

Övergång till IMD innebär också förbättrade förutsättningar för att installera solceller och snabbare elbilsladdning i er fastighet. Förutsättningarna för solceller förbättras i och med att solcellerna ansluts till ett elabonnemang med hög elförbrukning vilket ökar andelen egenanvänd solel. Förutsättningarna för snabbare elbilsladdning förbättras också i och med att ni får ett större gemensamt elabonnemang som ni kan koppla in era elbilsladdare på.