Års- och hållbarhetsredovisning

Den allra viktigaste rapporten, där vi ger en helhetsbild av vårt hållbarhetsarbete, är vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning.

Miljönyckeltal

Varje år redovisar vi miljövärdena för vår fjärrvärme och fjärrkyla.

Underlag för miljöklassning av byggnader

Här finner du rapporter och underlag för miljöklassning av byggnader

Miljörapporter

Våra anläggningar är skyldiga att följa strikta miljövärden. Den 31 mars varje år redovisar vi utfallet för varje anläggning.

Våra större anläggningar
Övriga anläggningar

Information om biobränslen till konsumenter

Från och med den 6 juli 2023 ska Stockholm Exergi informera sina konsumenter om vilka typer av biobränslen som används i produktion av värme, kyla och el samt lämna information om biobränslens geografiska ursprung.

 

Läs här för 2022 års information om vilka typer av biobränslen som används i produktion av värme, kyla och el samt lämna information om biobränslens geografiska ursprung