Kraftvärmen en nyckelkomponent

Kraftvärmen är nyckelkomponenten i Stockholm Exergis bidrag till elförsörjningen. Våra största anläggningar är kraftvärmeverk och producerar el och fjärrvärme på samma gång, det blir ett effektivt sätt att ta vara på energin från samhällets restavfall och resterna från skogen. Här kan du läsa mer om hur kraftvärmeverk och elproduktion fungerar

Elsystemet är i förändring och med det ser vi nya möjligheter att bidra ännu mer. Vi på Stockholm Exergi utvecklar hela tiden vår förmåga för att få ut den mesta möjliga nyttan ur våra anläggningar, för att till exempel kunna erbjuda Svenska kraftnät stödtjänster. Vid sidan om utvecklingen av våra befintliga anläggningar satsar vi också på batterilagring. Läs mer om batteriparker som är avgörande för den gröna omställningen

Det är viktigt med helhetssyn för att samhället ska kunna utveckla elförsörjningen på ett bra sätt, därför är Länsstyrelsen i Stockholms och Region Stockholms initiativ att etablera samverkansforumet, REST, så bra. Läs mer om REST

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?