Sollentuna Energi och Miljö (SEOM) och Stockholm Exergi inleder nu ett samarbete för ökad digitalisering av fjärrvärmen. Med Stockholm Exergis digitala plattform kommer SEOM att kunna erbjuda sina kunder tjänster som gör det enklare att optimera värmeanvändningen samtidigt som det skapas förutsättningar för att fjärrvärmesystemet ska kunna bli mer resurseffektivt.

Stockholm Exergi har sedan 2017 utvecklat en digital plattform som kallas Intelligy Solutions. Plattformen gör att Stockholm Exergi idag kan erbjuda sina kunder en rad olika digitala tjänster som gör det enkelt och bekvämt att styra fjärrvärmeanvändningen. Dessutom skapar de digitala lösningarna möjligheter att utveckla hela fjärrvärmesystemet.

– Med hjälp av Intelligy Solutions kommer SEOM att kunna erbjuda Sollentunas fastighetsägare ett bekvämt sätt att optimera sin värmeanvändning på. Med tjänsten digital värmeoptimering kommer kunderna att kunna använda energin effektivare vilket leder till sänkta energikostnader och ett förbättrat inomhusklimat. Med tjänsten digital driftövervakning kommer även eventuella problem att upptäckas och åtgärdas snabbare, säger Jörgen Austler, vd på SEOM.

Samarbetet innebär också att de båda energibolagen tillsammans skapar förutsättningar för att utveckla Stockholms fjärrvärmesystem mot ännu bättre leveranssäkerhet och ett mer hållbart och effektivt sätt att använda resurserna.

– Samarbetet är mycket positivt för Stockholmsregionens fjärrvärme. Det stärker den digitala utvecklingen med en bättre kundupplevelse för fler fjärrvärmekunder samtidigt som det möjliggör en fortsatt utveckling av ett hållbart system med större systemnytta. Vi är väldigt glada för att SEOM har förtroende för oss och vår lösning, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.

Intelligy Solutions

Intelligy Solutions är en digital plattform som gör det möjligt att på ett smart sätt styra och optimera fastighetens energiförbrukning för att på det sättet få ett önskvärt inomhusklimat samtidigt som värmeanvändningen blir effektiv. Genom att koppla upp digitala enheter i fastigheternas fjärrvärmecentraler kan kunden använda olika digitala tjänster. Användningen av den digitala plattformen gör det också möjligt att optimera fjärrvärmesystemet för resurseffektiv produktion och ökad leveranssäkerhet av fjärrvärme vid mer utmanande situationer som inte går att planera för.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-06-17