Stockholm Exergis års- och hållbarhetsredovisning 2022 (blädderbar pdf)
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (för visning på skärm)
Års- och hållbarhetsredovisning 2022 (för utskrift)

 

Annual and Sustainability Report 2022 (scrollable pdf)
Annual and Sustainability Report 2022 (screen display)
Annual and Sustainability Report 2022 (for print)

Året i korthet – ett händelserikt men utmanande år

Här följer några kortare utdrag ut Stockholm Exergis Års- och hållbarhetsredovisning 2022:

 

”Kundleveranserna har högsta prioritet under energikrisen”

Intervju med Carl Lidholm, försäljningschef

2022 blev ett år då alla pratade om elpriser och energikris och som försäljningschef på Stockholm Exergi har Carl Lidholm varje dag mött det ökade engagemanget. Läs hela artikeln

 

Plasten – en kritisk fråga för hela samhället

I fokus

Vi på Stockholm Exergi vill inte elda återvinningsbar plast, men eftersom restavfallet innehåller en hel del plast så blir det så ändå. Plockanalyser av restavfallet visar att 18-20 viktprocent av det avfall som vi behandlar och återvinner energin ur när vi producerar värme och el är plast. Problemet är att när plasten förbränns blir det utsläpp av fossil och klimatpåverkande koldioxid. Läs hela artikeln

 

Bioekonomin hjälper oss att nå klimatmålen

I fokus

Bioekonomins potential har nog aldrig varit så relevant som nu. När världen befinner sig i en klimatkris är en bioekonomi istället för en fossil ekonomi en nödvändighet för att vi ska nå klimatmålen. Samhället behöver kolatomer, det är grunden för många av mänsklighetens nödvändiga produkter, men användningen av fossila kolatomer rubbar koldioxidbalansen i atmosfären. Därför måste den fossila ekonomin ersättas med bioekonomin, där kolatomerna ingår i naturliga kretslopp. Läs hela artikeln

 

Potential att skapa en ny svensk industri

I fokus

Stockholm Exergi har under 2022 fortsatt att målinriktat arbeta med att utveckla bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) vid biokraftvärmeverket i Värtan med målet att ha en storskalig anläggning för infångning av koldioxid klar 2026. I bio-CCS finns en potential för Sverige att skapa en ny industri. Läs hela artikeln

 

”Vi vill hela tiden hjälpa elsystemet”

Intervju: Henrik Engdahl, ansvarig produktområde el

Klimatet. Det är där Henrik Engdahl, ansvarig för produktområdet el på Stockholm Exergi, börjar när han ska beskriva företagets betydelse för elförsörjningen. Att öka användningen av el för att tränga undan fossilberoendet i delar av samhället är en förutsättning för att Sverige ska klara av att nå klimatmålen. Och här spelar Stockholm Exergi en betydelsefull roll. Läs hela artikeln

 

”Många har förväntningar på att vi ska lyckas”

Intervju: Charlotte Lindevall, chef strategisk kommunikation

Stockholm Exergis omställning väcker nyfikenhet – inte bara i Sverige utan även internationellt. Läs hela artikeln

Visa alla nyheter Fortsätt läsa