Vår miljö är grunden för allt och naturen ger oss resurser i form av föda. Tyvärr tar vi idag ut för mycket resurser från vår planet. I Sverige skulle vi behöva fyra planeter om vi fortsätter med samma livsstil och konsumtion.

Vi jobbar för netto-noll klimatpåverkan 2032

Vi måste agera snabbt för att vara med och vända klimatets negativa utveckling. Det handlar i första hand om att minska de globala utsläppen av koldioxid, det är den viktigaste och mest effektiva vägen för att lyckas nå 1,5 graders-målet. Det är vi alla överens om, men vi måste göra mer.

FN:s klimatpanel IPCC har tagit fram en mängd olika scenarier för hur vi ska lyckas och de allra flesta av dessa visar att vi behöver göra mer än att minska koldioxidutsläppen – vi behöver även fånga in och lagra koldioxid från atmosfären. Vi på Stockholm Exergi arbetar på båda fronter, både att minska våra utsläpp och att ta bort koldioxid som redan har släppts ut i atmosfären.

Bio-CCS minskar koldioxiden i atmosfären

2019 invigde vi vår forskningsanläggning för bio-CCS – koldioxidavskiljning för biobränsle – vid biokraftvärmeverket i Värtan. Vårt mål är en storskalig anläggning.

 

Fokus på återvinning

Stockholm Exergi bidrar med en rad samhällsnyttor med återvinning som den gemensamma nämnaren. Vi tar vara på restvärmen från såväl datacenter och livsmedelsbutiker som avloppsvatten, vi återvinner energin ur restavfall och vi tar vara på den förnybara energin ur soluppvärmt vatten.

När vi hanterar samhällets restavfall producerar vi värme och el i våra energianläggningar och vi bidrar då också till att tungmetaller och andra farliga ämnen inte hamnar i naturen eller i nya produkter.

Toppmodern avfallssortering i Brista

Vi har tillsammans med SÖRAB byggt en sorteringsanläggning i anslutning till kraftvärmeverket i Brista. Här eftersorteras restavfall för att mer material ska återvinnas.

Läs mer om Sorteringsanläggningen i Brista

 

Ingen mer användning av kol

Vi tog under 2020 ett jättekliv bort från användningen av fossila bränslen då vi stängde det koleldade kraftvärmeverket i Hjorthagen.

Läs mer om när vi stängde ner de sista koleldade pannan

Visa alla nyheter Fortsätt läsa