På den här sidan kan du läsa lite om vilka värderingar som gör att vi lyckas tillsammans, hur vi ser till att vara en arbetsplats för alla och hur vi får balans mellan jobb och fritid.

Våra värderingar

Grunden till vår företagskultur ligger i våra värderingar. Tillsammans med Stockholm Exergis uppförandekod visar de vilka vi är och vad vi står för. Vi frågade våra kollegor vad värderingarna betyder för dem.
  
Nyfikna
Vi hittar nya sätt att arbeta och kommer på nya lösningar på problem. Vi vågar testa något nytt. Vi frågar, lyssnar och är lyhörda. Vi vill förstå olika perspektiv och lära oss av varandra.  

Initiativ:
Vi föreslår och genomför förbättringar. Vi utmanar och göra mer än vad som är ett måste. Vi tar tag i sådant som ligger efter även om det är utanför det egna ansvarsområdet.  Vi minskar koldioxidutsläppen och skapar kolsänkor. Vi anställer unga utanför arbetsmarknaden genom Uppvärmningsjobb och vi kommer på nya, smarta tjänster, som Intelligy. 

Ansvar:
Vi tar socialt och miljömässigt ansvar. Vi bidrar till en sund företagskultur och säger ifrån om något inte går rätt till. Vi säkerställer att kollegor och entreprenörer jobbar säkert eller inte alls.  Vi ställer upp och håller det vi lovar, står för det vi gör och tycker. Vi slutför arbetsuppgifter och bidrar till att problem får en lösning och brister åtgärdas.  

Mångfald och inkludering 

Stockholm Exergi behöver och välkomnar människor med olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter. Vi vet att en mångfald av individer leder till friskare och nöjdare medarbetare med lägre sjukfrånvaro. Det bidrar till ett förbättrat beslutsfattande och ökar kreativiteten. Ju fler olikheter vi samlar i ett rum desto bättre resultat får vi. Nyckeln till ett framgångsrikt och hållbart mångfaldsarbete ligger i att vi har en inkluderande kultur, där alla känner sig välkomna och får samma möjligheter att vara sig själva.  För att bli ett jämställt företag som speglar mångfalden i samhället behöver vi arbeta uthålligt med de här frågornaDärför har vi en långsiktig plan med de tre fokusområdena utbildning, kommunikation och rekrytering.

Balans mellan fritid och arbete 

Vi är vet att kollegor med fungerande livspussel presterar bättre och väljer att stanna och utvecklas hos oss längre. Dessutom gör det att vi kan lyckas attrahera fler, bra kollegor av båda könen. Vi har flexibla arbetstider och möjlighet att jobba på distans för alla som har en roll där det är möjligt.