Vi jobbar säkert eller inte alls

Säkerheten för alla kollegor – anställda, konsulter, leverantörer och entreprenörer – går alltid först. Vi kompromissar aldrig.

Vi jobbar klokt – men aldrig efterklokt

Vi tänker efter före och är hellre proaktiva än efterkloka när det gäller allt, inte minst säkerhet.

Tillsammans – för en säker arbetsplats

Vi hjälper varandra att agera rätt och vi som arbetar här tar ansvar för både vår egen och våra kollegors säkerhet. Det är tillsammans, i vardagen, som det avgörs.

Målet: noll arbetsplatsolyckor

Vi har ett givet långsiktigt mål: noll olyckor på våra arbetsplatser. Ingen ska behöva riskera hälsan på jobbet. Vi är dessutom övertygade om att det målet ger oss en bättre och mer professionell verksamhet.

Likabehandling en förutsättning och självklarhet

Lika och rättvis behandling av alla kollegor är en förutsättning för välbefinnande på jobbet. Utöver uppförandekod och likabehandlingsplan fokuserar vi på noggrann rekrytering och introduktion, ett engagerat ledarskap samt utveckling och utbildning. Vi har självklart nolltolerans för diskriminering och trakasserier.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?