Är det lönsamt?

Det är många faktorer, fler än man tror, som påverkar om det är lönsamt att byta uppvärmningsform. Det är viktigt att jämföra de olika alternativen i en kalkyl. Se gärna vår kostnadsjämförelsekalkyl här.

För att få en rättvis jämförelsekalkyl är det viktigt att alla faktorer finns med i beräkningarna.

Detta är bra att ta med sig vid en diskussion:

Räntan och elpriset
Ränta och elpris har stor påverkan och behöver läggas in i kalkylen på en nivå som är realistisk över tid.

Verkningsgrad (COP faktor)
Säkerställ att rimlig årsverkningsgrad används i kalkylen och tänk på att det inte är sannolikt att värmepumpen går perfekt i 20 år.

Spetslast
Byter du till bergvärme behöver du spetsa med en annan värmekälla vid kall väderlek. Detta kan kosta olika mycket beroende på husets förutsättningar..

Varmvattenförbrukning
Hög varmvattenförbrukning gör att större andel spetslast behövs.

Säkringsstorlek
Räcker den nuvarande dimensioneringen på el-servisen i fastigheten?

Driftstrategi
Det behövs hög kunskap för att optimalt köra en värmepump i kombination med spetslast.

Underhåll
Bergvärmepumpar har lagstadgade krav på underhåll.

Här kan du ladda ner mer information

Önskar du hjälp med en jämförelsekalkyl eller en driftstrategi – kontakta oss gärna

Oavsett val av värmekälla så erbjuder vi er att boka in en kostnadsfri Energirådgivning med oss på Stockholm Exergi. Rådgivningen ger er information och driftstrategi för just er fastighet.

Klicka här för att boka Energirådgivning

Om du har fjärrvärme hemma bidrar du till:

Om du har fjärrvärme hemma bidrar du till:

  • Säkrad elproduktion till staden
  • Återvunnen energi av vatten och avlopp
  • Återvinning av sopor
  • Rening- & behandling av farligt avfall från sopor
  • Uppstart av materialsortering av sopor