Behöver du hjälp i ditt val?

Kontakta oss så hjälper vi dig

Är det lönsamt att byta uppvärmningsform?

Det är många faktorer, fler än man tror, som påverkar om det är lönsamt att byta uppvärmningsform. Det är viktigt att jämföra de olika alternativen i en kalkyl. För att få en rättvis jämförelsekalkyl är det viktigt att alla faktorer finns med i beräkningarna.

Fördelar med fjärrvärme

Om du har fjärrvärme hemma bidrar du till:

 

Viktigt att ta med vid en diskussion

Räntan och elpriset

Ränta och elpris har stor påverkan och behöver läggas in i kalkylen på en nivå som är realistisk över tid.

Verkningsgrad (COP faktor)

Säkerställ att rimlig årsverkningsgrad används i kalkylen och tänk på att det inte är sannolikt att värmepumpen går perfekt i 20 år.

Spetslast

Byter du till bergvärme behöver du spetsa med en annan värmekälla vid kall väderlek. Detta kan kosta olika mycket beroende på husets förutsättningar.

Varmvattenförbrukning

Hög varmvattenförbrukning gör att större andel spetslast behövs.

Säkringsstorlek

Räcker den nuvarande dimensioneringen på el-servisen i fastigheten?

Driftstrategi

Det behövs hög kunskap för att optimalt köra en värmepump i kombination med spetslast.

Underhåll

Bergvärmepumpar har lagstadgade krav på underhåll.

 

Klicka här för att boka Energirådgivning

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?