En sammankoppling mellan det nordvästra nätet med det centrala och södra möjliggör även ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i framtiden. Den cirka 14 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer då att föra värmeenergin från Lövsta ända in till centrala Stockholm. Vi kallar den för sammankopplingsledningen. Nu pågår olika utrednings- och projekteringsarbeten för att kunna fatta investeringsbeslut.

Mer information

Frågor och svar om sammankopplingsledningen hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om sammankopplingsledningen.