Följ din energianvändning – minut för minut

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten i realtid, minut för minut.

Mätsignalerna ger minutvärden på:

För att mätsignalerna ska ge praktisk nytta måste styr- och reglersystemet kunna ta emot, presentera och behandla effekt- och flödesuppgifterna.

Hur går det till?

Det finns idag fem olika mätsignalenheter att välja mellan beroende på kommunikationssnitt; enkel pulsutgång, M-BUS, LON, Modbus-TCP och analog signal.

Mätsignalenheten monteras vid den mätplats som redan finns på plats och mätvärdena förs successivt in i era system så att det blir enkelt att ta del av resultatet.

Samtliga mätsignalsenheter har 5 års funktionsgaranti. Mätsignalenheten monteras vid befintlig mätplats, och installationen utförs av Stockholm Exergis partner för mätarhantering. Stockholm Exergi ansvarar ej för följdfel av en ej fungerande enhet, t.ex. utebliven effektbegränsning.

Leveranstiden är cirka 2 månader.

Produktblad för Mätsignalenhet

Beställ Mätsignalenhet

För att få mer information eller för att beställa tjänsten Mätsignalenhet, klicka på knappen nedan och gå till Mina sidor (inlogg via BankID).

Beställ tjänsten Mätsignalenhet

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.