Prisavtal Fjärrvärme Bas

Debiterbar effekt 

Debiterbar effekt är den effekt som Stockholm Exergi rekommenderar och är den effekt som fastigheten förväntas behöva vid en utetemperatur på -15 grader. Den rekommenderade effekten baseras på uppmätta effekter vardagar (måndag-fredag) under närmast förgående period maj-april. Rekommenderad effekt revideras den 1 januari varje år och ligger till grund för debitering av effekt från och med detta datum.

Returtemperaturbonus/-avgift 

Returtemperatur är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det skickas tillbaka från kundens fjärrvärmecentral till fjärrvärmenätet. Vid en returtemperatur lägre än 50 grader erhålls en bonus. Vid en returtemperatur högre än 50 grader erläggs en avgift. Returtemperaturbonus/-avgift krediteras eller debiteras under perioden november-mars.

Preliminär och beräknad energianvändning

Preliminär energianvändning används för debitering när mätvärden saknas. Beräkningen baseras på faktisk dygnsvis utetemperatur samt historiskt energianvändningsmönster. Avräkning sker när mätvärde erhålls.

Beräknad energianvändning används för debitering om energimätaren inte fungerat. Beräkningen baseras på faktisk dygnsvis utetemperatur samt historiskt energianvändningsmönster.

 

Prisavtal Fjärrvärme Bas med förskottsbetalning 24/60

Debiterbar effekt

Debiterbar effekt är den effekt som Stockholm Exergi rekommenderar och den effekt som fastigheten förväntas behöva vid en utetemperatur på -15 grader. Den rekommenderade effekten baseras på uppmätta effekter vardagar (måndag-fredag) under närmast förgående period maj-april. Debiterbar effekt betalas 24 eller 60 månader i förskott. Rekommenderad effekt revideras den 1 januari varje år och ligger till grund för jämförelse mot debiterbar effekt. Om rekommenderad effekt avviker mer än +/- 10% mot debiterbar effekt ändras den debiterbara effekten från och med detta datum och justering av effektkostnad görs för resterande avtalsperiod.

 

Prisavtal Fjärrvärme Bas med kundvald dygnseffekt

Debiterbar effekt

Kunden gör ett eget val av dygnseffekt som effektkostnaden baseras på. Om den kundvalda effekten överskrids utgår en överuttagsavgift.