Vi har ett stort ansvar vad gäller hållbar utveckling

Stockholm Exergi har en samhällsviktig verksamhet och ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Vi värmer när det är kallt och kyler när det är varmt och vårt mål och stora satsning är en verksamhet som bidrar till negativa utsläpp genom koldioxidinfångning. Vi tar hand om stockholmarnas avfall och återvinner dyrbara resurser samtidigt som vi stöttar och skapar arbete för personer utanför arbetsmarknaden. En viktig del av vårt hållbarhetsarbete ligger i att säkra att våra leverantörer har bra arbetsförhållanden.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor kopplade till vår värdekedja

Vi analyserar regelbundet var vår påverkan är störst och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dem som berörs av vår verksamhet. Vi brukar beskriva vår verksamhet utifrån vår värdekedja där varje del behövs för att skapa den helhet som gör att vi som företag når våra mål. Hållbarhetsfrågorna är viktiga i varje del av värdekedjan.

Så styr vi vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är integrerat i hela Stockholm Exergis verksamhet och återspeglas i vår vision, strategi, målformulering och de beslut vi fattar. Vår hållbarhetspolicy ligger till grund i vårt ledningssystem och vägleder oss tillsammans med uppförandekoder för oss och våra leverantörer.

Läs mer om styrning av vårt hållbarhetsarbete

Visa alla nyheter Fortsätt läsa