Läs Stockholm Exergis års- och hållbarhetsredovisning 2023 (blädderbar pdf)
Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (för visning på skärm)
Års- och hållbarhetsredovisning 2023 (för utskrift)

 

Read the Annual and Sustainability Report 2023 (scrollable pdf)
Annual and Sustainability Report 2023 (screen display)
Annual and Sustainability Report 2023 (for print)

 

Trots utmaningar är fjärrvärmen fortsatt stabil och konkurrenskraftig

Året i korthet:

 

VD-ord:

Krävande år – men trots utmaningar är fjärrvärmen fortsatt stabil och konkurrenskraftig

2023 har varit ett krävande år för Stockholm Exergi där vi har ställts inför nya utmaningar som har kommit snabbt och samtidigt påverkat vår verksamhet kraftigt. Trots att vi har mött de nya förutsättningarna utan att tveka har vi inte lyckats parera dem fullt ut i år och det visar sig också i vårt pressade resultat. Läs Anders Vd-ord

 

Kommentar, Finansdirektör Åse Lagerqvist von Uthmann:

Vi ska ta oss tillbaka till stabil finansiell avkastning

2023 blev året då vi samlade styrkorna för att möta en av branschens största finansiella utmaningar någonsin. Det rådande världsläget som följde av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 med såväl energikris som inflation och stigande räntor skapade en exceptionell situation som har fått stor negativ påverkan på hela fjärrvärmebranschens, och så även på Stockholm Exergis, finansiella resultat. Detta till trots har vår verksamhet under hela året stabilt levererat såväl fjärrvärme som el och fjärrkyla till våra kunder. Läs Åses kommentar

 

Visa alla nyheter Fortsätt läsa