För mer information om Covid-19, klicka här.

Vi finns här för dig

Våra tjänster kan göra livet ännu enklare och tryggare för dig som har fjärrvärme eller fjärrkyla. På Mina sidor hittar ni all information om er fastighets eller företags fjärrvärme eller fjärrkyla. Allt från avtal och fakturor till drift och tjänster. Klicka här för att logga in på Mina sidor

Tveka inte att kontakta oss!

Mejl: kundservice@stockholmexergi.se

Telefon: 020-31 31 51, mån-fre 08.00-17.00
(Från utlandet +46 771 44 46 00)

Felanmälan: 020-31 31 51, dygnet runt.

Ser du en läcka i marken där vattnet är grönt?
För att lättare upptäcka läckor i fjärrvärmenätet är fjärrvärmevattnet färgat grönt. Den gröna färgen kommer från ämnet Pyranin och är helt ofarligt. Ser du en läcka där vattnet är grönt är det viktigt att du kontaktar oss direkt, allra helst via telefon, 020-31 31 51

Vad söker du?

Vid flytt – anmälan om ägarbyte
Ska du flytta och kanske sälja din fastighet eller din villa? I så fall behöver vi få in din anmälan om ägarbyte. Du kan signera den digitalt här
Om du saknar bank ID för att signera digitalt, kontakta oss på Kundservice

Ändra eller lägga till en ny kontaktperson
Är du eller någon annan kontaktperson? Då vill vi gärna få information om den nya kontaktpersonen, gör din anmälan här

Allmänna avtalsvillkor
Här hittar du våra allmänna avtalsvillkor:
Konsument
Näringsidkare (bostadsrättsföreningar och företag)

Om du inte hittar den information som du söker, eller du är osäker på hur du ska fylla i blanketterna, hör av dig till oss så hjälper vi dig.


Information om Covid-19

Så säkerställer vi värmen, kylan och elen till stockholmsregionen

Stockholm Exergi levererar värme, kyla och el till stockholmsregionen och är därmed en samhällsviktig verksamhet. Det ligger i vårt verksamhetsansvar att säkerställa leveranserna till våra kunder och därför har vi planer och rutiner för att kunna säkra verksamheten i olika typer av kritiska scenarier. Det aktuella läget som vi nu befinner oss i – en pandemi – är ett sådant scenario. Vi redovisar löpande våra åtgärder och planer till Energimyndigheten som har en samlad nationell bild av beredskapen inom vår bransch.

Vi har redan infört ett antal åtgärder inom företaget för att minimera risken för smittspridning. Vid ett eventuellt stort personalbortfall kommer vi att följa de planer vi har för just en sådan situation. Det innebär bland annat att vi kommer att prioritera om resurser och arbetsuppgifter, med fokus på att säkra värme-, kyla-  och elproduktionen och leveranserna till Stockholm.

Våra kunder kan kontakta oss som vanligt. Det kan dock vara längre ledtider än vanligt, framför allt på telefon, då all vår administrativa personal jobbar hemifrån enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Mycket information finns på ditt konto på Mina Sidor. Annars kan du nå oss bäst via mejl.

Om fjärrvärmecentralen i din fastighet behöver underhåll så kan du kontakta oss eller annan reparatör. Det är oftast fastighetsägaren som äger undercentralen och denne kan därmed välja leverantör själv. Våra medarbetare följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller exempelvis handhygien och att hålla avstånd.

Även under den speciella situation som vårt samhälle befinner sig i måste vi utföra vissa nödvändiga åtgärder för att upprätthålla leveranserna i vårt fjärrvärmenät. Det kan innebära att vi ibland behöver stänga av värme och varmvatten till enskilda fastigheter under kortare perioder. Under avstängningen kommer det dock finnas tillgång till kallvatten precis som vanligt. Rinnande vatten är viktigt för att kunna hålla en god handhygien och begränsa smittspridningen av viruset som orsakar covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är det mekaniska avlägsnandet av virus på händerna tillsammans med rinnande vatten det viktigaste för handhygienen.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?