Stockholm Exergi har tillsammans med fastighetsbolaget John Mattson ingått avtal med målsättning om långsiktig fjärrvärmeleverans för John Mattsons fastighetsbestånd. Den gemensamma målbilden är netto-nollproduktion av fjärrvärme för Stockholmsregionen, först genom att fasa ut fossila bränslen och i slutändan genom koldioxidinfångning.

Genom partnerskapet investerar John Mattson initialt 57 miljoner kronor i Stockholm Exergis omställning av fjärrvärmeproduktionen. Samtidigt säkerställer John Mattson försörjningen av kostnadseffektiv och hållbar fjärrvärme till sina fastigheter. På sikt ger partnerskapet John Mattson möjlighet att ansluta upp till två tredjedelar av sitt fastighetsbestånd.

– Genom att fortsätta utveckla och investera i fjärrvärmetekniken kan vi gemensamt minska vår påverkan på miljön och säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning för framtiden. Med sitt långsiktiga engagemang för fjärrvärme och vårt energipartnerskap så har John Mattson nu ökat möjligheterna för att fortsatt bidra till en växande och klimatsmart energilösning, inte bara för sina egna fastigheter utan för hela Stockholm, kommenterar Carl Lidholm, Försäljningsdirektör på Stockholm Exergi.

Per Nilsson, vd på John Mattson: ”Jag är mycket glad och stolt över partnerskapet med Stockholm Exergi. För John Mattson innebär avtalet att vi reducerar kostnaden för fjärrvärme och minskar vårt klimatavtryck genom kostnadseffektiv och hållbar fjärrvärmeuppvärmning till en stor del av våra fastigheter. Genom partnerskapet bidrar vi också till att ställa om energisystemet i Stockholm till nettonollutsläpp.”

Läs pressmeddelandet från John Mattson här

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2024-07-11