Få koll på ditt inomhusklimat med inomhussensorer

En bra start är att få koll inomhusklimatet genom att sätta upp inomhussensorer som mäter temperatur och luftfuktighet. Med full insikt i er inomhustemperatur och luftfuktighet kan ni på ett enkelt sätt analysera era lägenheter och fastigheter samt få en god inblick i temperaturskillnader mellan lägenheter på veckobasis.

Spara pengar genom att styra mot inomhustemperatur

Möjligheten finns också att använda inomhussensorerna som referens för hur man styr värmesystemet, istället för att basera värmetillförseln på hur kallt det är utomhus. Med hjälp av tjänsten Värmeoptimering automatiserar och optimerar du din fastighets värmeanvändning och ger dig samtidigt unika insikter i din fastighets inomhusklimat med möjlighet att välja måltemperatur och energiläge.

Jämn temperatur i hela fastigheten

Har fastigheten byggts om och temperaturen är ojämn? Då kan det vattenburna värmesystemet behöva justeras. Den injustering (tjänsten Injustering av värmesystem) som vi genomför hos er utgör grunden för ett väl fungerande värmesystem och resultatet blir en jämnare temperatur – oftast med energi- och kostnadsbesparingar som följd.