Stockholm Exergi ska leverera solcellsanläggningar med en effekt på 1 MW till Genesta. Anläggningarna kommer att installeras vid två av Genestas fastigheter och tillför en signifikant mängd förnybar elproduktion. 

Samarbetet med Genesta är ett betydelsefullt kliv framåt för Stockholm Exergis utveckling mot att skapa hållbara energilösningar för sina kunder och att vara deras energipartner. Utöver solceller har Stockholm Exergi tidigare ett samarbete med Genesta om investeringar i och styrning av batterilager. Tillsammans hjälper dessa hållbara energilösningar till att möta energiomställningen samtidigt som de säkrar fastigheternas energiförsörjning.  

Genestas vd David Neil kommenterar:  

– Installeringen är i linje med vår övergripande hållbarhetsstrategi. Genom att integrera förnybara energikällor som solenergi och utforska möjligheter med batterilagring, förbättrar vi våra fastigheters energieffektivitet och minskar deras klimatavtryck. Det här är ett viktigt steg i vårt arbete med att optimera lokal energiproduktion och lagring i våra logistikfastigheter.

Solcellerna kommer att installeras vid två intilliggande logistikfastigheter i Upplands-Bros kommun och förse fastigheterna med egenproducerad solel. Den totala solcellseffekten om cirka 1 MW motsvarar hemmaladdning av cirka 300 elbilar samtidigt. 

Carl Lidholm, försäljningsdirektör på Stockholm Exergi, säger:

– Framtidens energisystem kräver nya energilösningar. Därför är vi väldigt glada över att få möjlighet att leverera både solceller och batterilager till Genesta.  Stockholm Exergi har tidigare hjälpt många kunder med att installera solceller om med detta samarbete tar vi ett signifikant kliv framåt kring anläggningarnas storlek. Vi jobbar kontinuerligt med att bli våra kunders energipartner och ser våra samarbeten med Genesta som ett mycket bra exempel på hur en sådan resa kan se ut.

Läs mer om Stockholm Exergis och Genestas samarbete om batterilagring: Genesta satsar på batterier i unikt samarbete med Stockholm Exergi – Stockholm Exergi 

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-05-28