Vi är ett energibolag som inte lyder under lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

För närvarande pågår arbete med en process för registrering och kvalificering av befintliga och nya leverantörer. Befintliga leverantörer kommer att kontaktas med information om registrering till vårt Contract Management System (CMS) som levereras av GEP.

För dig som redan är registrerad kan du logga in via denna länk .

Inom kort hoppas vi också att ha en kanal för nya leverantörer att registrera sig.

Att vara leverantör

Följande dokument är minimikrav för att bli leverantör till Stockholm Exergi.

Upphandling

Stockholm Exergi utför ett stort antal upphandlingar varje år, där flertalet är kopplade till olika projekt på anläggningarna och distributionsnätet.

Arbete pågår med nytt arbetssätt och systemstöd för upphandlingar.

Kommande projektupphandlingar:

ProjektnamnBeskrivningInköpskategoriPlanerat utskick av FFU
Rivning Nacka PCRivning av en befintlig panncentral i Nacka strandByggJanuari 2022
Norra Upplagsytan HögdalenSprängning och rivning, byggnation ny tunnelbanaByggMars 2022
Årsta sotningsautomatikByte flaggtuber Panna 2 och panna 3Mekaniska tjänsterQ4 2021 - Q1 2022
Dalénum sammankoppling styrsystemSammankoppling med Värtaverket PSC7-systemEl- och automationstjänsterQ4 2021
STÖN 2022Införa mindre sektioneringsområden i fjärrvärmenätet city/söderEltjänsterMars 2022
Uppgradering styrsystemUppgradering av styrsystem för Hässelby/AkallaverketEl- och automationstjänsterQ1 2022

Kommande ramavtalsupphandlingar:

Ramavtal avserKategoriPlanerat utskick av FFU
Lyftanordningar service, underhåll, nya produkterSiteunderhållQ1 2022
InmätningBygg & distributionQ1 2022
Laddstationer personbilarFastighetQ1 2022
El-, instrument- och automationstjänsterEl & AutomationQ1 2022
SlaggLogistikQ4 2021
BioaskorLogistikQ4 2021
AsktransporterLogistikQ1 2022
Tågsystem (nytt bränsle för hela Sthlm Exergis tågsystem)LogistikQ1 2022

Konsulter

Är du konsult och intresserad av uppdrag på Stockholm Exergi? Då ska du kontakta vår konsultförmedlare Workforce Logiq.

Faktura

Stockholm Exergis standardvillkor för betalning är 45 dagar.

Fakturor till Stockholm Exergi ska skickas i elektroniskt format.

Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Olika alternativ att skicka e-faktura till Stockholm exergi:

  1. Genom att använda operatör eller bank
  2. Genom att använda eget fakturasystem integrerat med Basware*
  3. Genom att konvertera PDF-fakturor till e-faktura med hjälp av Basware
  4. Genom att använda Baswares leverantörsportal (gratis registrering)

*Stockholm Exergi använder Basware som e-fakturaoperatör.

Följande elektroniska format är tillåtna: Teapps, Finvoice, Svefaktura, OIO XML.

E-fakturaadress:
Stockholm Exergi e-fakturaadress: 000755601690958031
Operator: BAWCFI22

Mer information om e-faktura och hur man skickar en testfaktura finns på Stockholm Exergis Shared service center (som vi idag delar med Fortum)

Momsregistreringsnummer/VAT number:
SE556016909501

Organisationsnummer/Corporate identity number
556016-9095

Har du frågor, kontakta oss