Information till dig som leverantör till Stockholm Exergi
I samband med byte av affärssystem genomför Stockholm Exergi förändringar som innebär att vissa av våra samarbetspartners kommer att behöva lära sig nya processer och arbetssätt i vårt nya affärssystem, IFS. Du som leverantör till Stockholm Exergi kan komma att påverkas och kommer under hösten att få möjlighet till utbildning/information i exempelvis tidrapportering, incidentrapportering och arbetsorder i IFS (leverantörer kommer att påverkas olika, vissa påverkas inte alls). Vi kommer under hösten återkomma med mer information om utbildningar och hur du anmäler dig.

Att vara leverantör till Stockholm Exergi

Följande dokument är minimikrav för att bli leverantör till Stockholm Exergi:

Så registrerar ni er som vår leverantör

För närvarande pågår arbete med en process för registrering och kvalificering av befintliga och nya leverantörer. Vi kontaktar befintliga leverantörer med information om registrering till vårt Contract Management System (CMS) som levereras av GEP. För dig som redan är registrerad kan du logga in via denna länk . Inom kort hoppas vi också att ha en kanal för nya leverantörer att registrera sig.

När ni väl har en registrerad administratör (så kallad CLM, Contract Line Manager) kan denne logga in i vår entreprenörsportal för att administrera vilka av era anställda som behöver behörighet och passerkort till våra anläggningar. Där går det att ladda upp foton direkt från SSG. Entreprenörsportalen hittar du här.

Vi är ett energibolag som inte lyder under lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Faktura till Stockholm Exergi

Fakturor till Stockholm Exergi ska skickas i elektroniskt format. Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Stockholm Exergis standardvillkor för betalning är 45 dagar.

Följande alternativ finns för att skicka e-faktura:

*Stockholm Exergi använder Pagero som e-fakturaoperatör.

E-fakturaadress till Stockholm Exergi AB:

Det finns fler e-fakturaadresser till olika bolag inom Stockholm Exergi, dessa hittar du här

Momsregistreringsnummer/VAT number: SE556016909501
Organisationsnummer/Corporate identity number: 556016-9095

 

Upphandling

Stockholm Exergi utför ett stort antal upphandlingar varje år, där flertalet är kopplade till olika projekt på anläggningarna och distributionsnätet.

Arbete pågår med nytt arbetssätt och systemstöd för upphandlingar.

Kommande projektupphandlingar:

ProjektnamnBeskrivningInköpskategoriPlanerat utskick av FFU
Sprinkler Högdalenverket P6ByggPågår
Livstidsförlängning cistern T342ÖvrigtPågår
Byte ställverk HässelbyByte ställverk HässelbyEl och automationQ1 2023
Automatisk SprängsotningHögdalen P3 & P4PannorQ1 2023
Bio-CCSEP/C contract for Carbon CaptureProject ImplementationPågår
Bio-CCSEP/C contract for Liquefaction and StorageProject ImplementationPågår
Ny hjälpångpannaMinitenderPannorQ1 2023
Byte transformator T34 AkallaUtbyte av 20MVA transformatorElQ2 2023
LTF Hässelby fastighet - etapp 1Byggåtgärder skorstenar och bryggaByggQ1 2023
LTF Hässelby fastighet - etapp 2Renovering av takByggQ1 2023
LTF Hässelby fastighet - etapp 2Renovering av hissarByggQ1 2023
LTF Hässelby fastighet - etapp 3Utbyte av beslysningByggQ2 2023
Modernisering styrsystem köldmediadetektering Ropsten 1o2 & -3Två av anläggningarna är Ropsten 1o2 respektive Ropsten 3. I dessa anläggningar används finkänsliga provtagnings- och analyssystem för tidig detektion av läckage av köldmedia till både luft och vatten. Analysatorerna är uppbyggda med en provtagningsdel och en analysatordel.AutomationPågår

 

Kommande ramavtalsupphandlingar:

Ramavtal avserKategoriPlanerat utskick av FFU
InmätningBygg & distributionQ2 2023
Ramavtal AutomationstjänsterEl och automationQ2 2023
Ramavtal El- och instrumenttjänsterEl och automationQ3 2023
Ramavtal miljöteknisk markundersökningBygg & distributionQ2 2023
Ramavtal mark & anläggningsarbeten för DistributionDistributionQ1 2023

 

Kommande RFI:er (Request For Information):

RFI namnSyfte med RFIKategoriPlanerat utskick RFIPlanerat utskick FFU
RFI Contractual Principles inför upphandling av nytt ramavtal AutomationFeedback på kontraktsprinciperAutomationQ1 2023Q2 2023
RFI Pumpaggregat SpångaSkapa tydligt förfrågningsunderlagDistributionQ1 2023

Konsulter

Är du konsult och intresserad av uppdrag på Stockholm Exergi? Då ska du kontakta vår konsultförmedlare Magnit Global.

Har du frågor, kontakta oss