Information till dig som leverantör till Stockholm Exergi
I samband med byte av affärssystem genomför Stockholm Exergi förändringar som innebär att vissa av våra samarbetspartners kommer att behöva lära sig nya processer och arbetssätt i vårt nya affärssystem, IFS. Du som leverantör till Stockholm Exergi kan komma att påverkas och kommer under hösten att få möjlighet till utbildning/information i exempelvis tidrapportering, incidentrapportering och arbetsorder i IFS (leverantörer kommer att påverkas olika, vissa påverkas inte alls). Vi kommer under hösten återkomma med mer information om utbildningar och hur du anmäler dig.

Så registrerar ni er som leverantörer

För närvarande pågår arbete med en process för registrering och kvalificering av befintliga och nya leverantörer. Vi kontaktar befintliga leverantörer med information om registrering till vårt Contract Management System (CMS) som levereras av GEP. För dig som redan är registrerad kan du logga in via denna länk . Inom kort hoppas vi också att ha en kanal för nya leverantörer att registrera sig.

När ni väl har en registrerad administratör (så kallad CLM, Contract Line Manager) kan denne logga in i vår entreprenörsportal för att administrera vilka av era anställda som behöver behörighet och passerkort till våra anläggningar. Där går det att ladda upp foton direkt från SSG. Entreprenörsportalen hittar du här.

Vi är ett energibolag som inte lyder under lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Att vara leverantör

Följande dokument är minimikrav för att bli leverantör till Stockholm Exergi.

Upphandling

Stockholm Exergi utför ett stort antal upphandlingar varje år, där flertalet är kopplade till olika projekt på anläggningarna och distributionsnätet.

Arbete pågår med nytt arbetssätt och systemstöd för upphandlingar.

Kommande projektupphandlingar:

ProjektnamnBeskrivningInköpskategoriPlanerat utskick av FFU
Norra Upplagsytan HögdalenSprängning och rivning, byggnation ny tunnelbanaByggMars 2022
Årsta sotningsautomatikByte flaggtuber Panna 2 och panna 3Mekaniska tjänsterQ4 2021 - Q1 2022
STÖN 2022Införa mindre sektioneringsområden i fjärrvärmenätet city/söderEltjänsterMars 2022
Uppgradering styrsystemUppgradering av styrsystem för Hässelby/AkallaverketEl- och automationstjänsterQ1 2022
Södra spetsUppgradering styrsystem spetsanläggningar City-SödraEl- och automationstjänsterQ1-Q2 2022
Elkontrollsystem CityUppgradering SIKAM-systemEl- och automationstjänsterQ1-Q2 2022
Bio-CCS VärtaverketHPC Adsorber column, HPC Stripper columnMechanical- staticQ1-Q2 2022
Bio-CCS VärtaverketFlue Gas CompressorMechanical- rotaryQ1-Q2 2022
Bio-CCS VärtaverketHP Steam Compressor, LP Steam CompressorMechanical- rotaryQ1-Q2 2022
Bio-CCS VärtaverketCO2 Compressor etcMechanical- rotaryQ1-Q2 2022
Bio-CCS VärtaverketLiquifaction Package incl Refridgerant CompressorMechanical- rotaryQ1-Q2 2022

Kommande ramavtalsupphandlingar:

Ramavtal avserKategoriPlanerat utskick av FFU
Lyftanordningar service, underhåll, nya produkterSiteunderhållQ1 2022
InmätningBygg & distributionQ1 2022
Laddstationer personbilarFastighetQ1 2022
El-, instrument- och automationstjänsterEl & AutomationQ1 2022
AsktransporterLogistikQ1 2022
Tågsystem (nytt bränsle för hela Sthlm Exergis tågsystem)LogistikQ1 2022
EltjänsterRamavtal EltjänsterQ2 2022

Konsulter

Är du konsult och intresserad av uppdrag på Stockholm Exergi? Då ska du kontakta vår konsultförmedlare Workforce Logiq.

Faktura

Stockholm Exergis standardvillkor för betalning är 45 dagar.

Fakturor till Stockholm Exergi ska skickas i elektroniskt format.

Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Olika alternativ att skicka e-faktura till Stockholm exergi:

  1. Genom att använda operatör eller bank
  2. Genom att använda eget fakturasystem integrerat med Basware*
  3. Genom att konvertera PDF-fakturor till e-faktura med hjälp av Basware
  4. Genom att använda Baswares leverantörsportal (gratis registrering)

*Stockholm Exergi använder Basware som e-fakturaoperatör.

Följande elektroniska format är tillåtna: Teapps, Finvoice, Svefaktura, OIO XML.

E-fakturaadress:
Stockholm Exergi e-fakturaadress: 000755601690958031
Operator: BAWCFI22

Mer information om e-faktura och hur man skickar en testfaktura finns på Stockholm Exergis Shared service center (som vi idag delar med Fortum)

Momsregistreringsnummer/VAT number:
SE556016909501

Organisationsnummer/Corporate identity number
556016-9095

Har du frågor, kontakta oss