Information till dig som leverantör till Stockholm Exergi
I samband med byte av affärssystem genomför Stockholm Exergi förändringar som innebär att vissa av våra samarbetspartners kommer att behöva lära sig nya processer och arbetssätt i vårt nya affärssystem, IFS. Du som leverantör till Stockholm Exergi kan komma att påverkas och kommer under hösten att få möjlighet till utbildning/information i exempelvis tidrapportering, incidentrapportering och arbetsorder i IFS (leverantörer kommer att påverkas olika, vissa påverkas inte alls). Vi kommer under hösten återkomma med mer information om utbildningar och hur du anmäler dig.

Att vara leverantör till Stockholm Exergi

Följande dokument är minimikrav för att bli leverantör till Stockholm Exergi:

Så registrerar ni er som vår leverantör

För närvarande pågår arbete med en process för registrering och kvalificering av befintliga och nya leverantörer. Vi kontaktar befintliga leverantörer med information om registrering till vårt Contract Management System (CMS) som levereras av GEP. För dig som redan är registrerad kan du logga in via denna länk . Inom kort hoppas vi också att ha en kanal för nya leverantörer att registrera sig.

När ni väl har en registrerad administratör (så kallad CLM, Contract Line Manager) kan denne logga in i vår entreprenörsportal för att administrera vilka av era anställda som behöver behörighet och passerkort till våra anläggningar. Där går det att ladda upp foton direkt från SSG. Entreprenörsportalen hittar du här.

Vi är ett energibolag som inte lyder under lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

 

Faktura till Stockholm Exergi

Fakturor till Stockholm Exergi ska skickas i elektroniskt format. Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format, däremot räknas inte pdf-fakturor via mail som elektroniska.

Stockholm Exergis standardvillkor för betalning är 45 dagar.

Följande alternativ för e-faktura:

*Stockholm Exergi använder Pagero som e-fakturaoperatör.

E-fakturaadress till Stockholm Exergi AB:

Det finns fler e-fakturaadresser till olika bolag inom Stockholm Exergi, dessa hittar du här

Momsregistreringsnummer/VAT number: SE556016909501
Organisationsnummer/Corporate identity number: 556016-9095

 

Tidrapportering till Stockholm Exergi

Tidrapporter skickas digitalt via Exergiportalen och tidrapporteringsverktyget Timekeeper veckovis.

Instruktionsfilmer för rapportering i verktyget Timekeeper:

 

 

 

 

Upphandling

Stockholm Exergi utför ett stort antal upphandlingar varje år, där flertalet är kopplade till olika projekt på anläggningarna och distributionsnätet.

Arbete pågår med nytt arbetssätt och systemstöd för upphandlingar.

 

Konsulter

Är du konsult och intresserad av uppdrag på Stockholm Exergi? Då ska du kontakta vår konsultförmedlare Magnit Global.

Läs mer om Magnit Global

 

Har du frågor, kontakta oss