Det mest extrema fallet är när kylan inte räcker till. Det är väldigt sällsynt men kan till exempel hända om en stor produktionsanläggning av någon anledning inte kan leverera samtidigt som det är ihållande extremt varmt väder under flera dagar. För att upprätthålla leveranserna kan det i ett extremt läge som detta bli aktuellt för Stockholm Exergi att använda så kallad Effektstyrning. Då styr Stockholm Exergi systemet och fördelar den kylan som finns tillgänglig mellan samtliga kunder för att inte vissa kunder ska bli helt utan kyla. Temperaturökningen märks knappt, samtidigt som leveranserna till alla kunder kan fortsätta.

– Eftersom detta handlar om att rädda leveranserna i sällsynta fall så tycker jag att det är bra att Stockholm Exergi har den här möjligheten. För genom att reducera uttaget hos alla fastighetsägare lite grann får alla tillgång till den kylan som finns, i annat fall riskerar vissa att bli helt utan, säger Lars Pellmark, ansvarig för installationer och energiteknik på Skandia Fastigheter.

Stockholm Exergi initierade 2018 en dialog med sina kunder om hur Effektstyrning ska användas i praktiken. Skandia Fastigheter har från start varit aktiva i det här arbetet med sina 14 kontorsfastigheter på totalt 350 000 kvadratmeter som behöver drygt 10 GWh kyla varje år från Stockholm Exergis fjärrkylanät.

– Vi blev inbjudna av Stockholm Exergi som då hade en idé om hur de ville genomföra det här och vi var intresserade av att vara med och bidra. Vi har deltagit i möten och diskussioner som ledde fram till pilotprojektet och under hela vägen har vi i dialog med Stockholm Exergi bidragit med vårt perspektiv, säger Lars Pellmark, som tycker att pilotprojektet har fallit väl ut.

– Det är otroligt viktigt att engagera vår driftpersonal så att deras kompetens kan användas på bästa sätt. Stockholm Exergi har under pilotprojektet varit duktiga på att bidra till detta genom att ha en aktiv dialog med oss, säger Lars Pellmark.

Pilotprojektet har mynnat ut i en modell för hur Stockholm Exergi kommer att fortsätta leverera kyla till sina kunder även i extremlägen med hjälp av Effektstyrning.

– För oss är det viktigt att det är Stockholm Exergis exklusiva beslut, att det är deras bedömning av helheten som avgör hur kylan i extrema lägen ska fördelas rättvist mellan oss kunder, säger Lars Pellmark.