Enkelt, tryggt och hållbart

Vi sätter priset på fjärrvärmen i konkurrens med kundens alternativ som är bergvärme i Stockholmsregionen. Det innebär att din fjärrvärme prismässigt över tid alltid ska vara konkurrenskraftig mot alternativet.

Vårt mål är att vår fjärrvärme ska vara ett självklart val för så många som möjligt. Tre styrkor med vår fjärrvärme är att det är enkelt, det är driftsäkert och det är hållbart för Stockholm och planeten. Dessutom vill vi sätta ett pris som reflekterar värdet du får som kund, så kallad värdebaserad prissättning. Det gör vi genom två samverkande principer:

Läs mer om vår prissättningspolicy

Vi arbetar också aktivt i utvecklingen av frivilliga branschstandarder och branschöverenskommelser som stärker kundernas ställning, som Reko fjärrvärme och Prisdialogen

Pris

Här ser du våra priser för dig i villa eller mindre fastighet. Samtliga priser är inklusive moms.

Prislista 2024

Tillval - Klimatneutral värme

Som tillval erbjuder vi Klimatneutral värme. Du som vill göra din fjärrvärme helt klimatneutral har möjlighet att göra det. Vi arbetar för att fasa ut det fossila i vår produktion och redan idag klimatkompenserar vi för de fossila utsläpp produktionen medför. Du kan med tillvalet Klimatneutral värme göra din fjärrvärme klimatneutral sett till hela livscykeln, inklusive utvinning av bränslen, transporter och produktionsanläggningar. För Klimatneutral värme betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (16 kr/MWh).

Frågor och svar för villa eller mindre fastighet

Du som är kund tecknar enklast tillvalsavtal på Mina sidor där du även kan se din prognos.

Som fjärrvärmekund har du enligt Fjärrvärmelagen rätt att begära förhandling om fjärrvärmeleverantören ändrar pris eller prisvillkor. Om du vill begära förhandling, använd den här blanketten och skicka in den till oss så kontaktar vi dig.

Övrigt

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?