I en ny huvudledning till Nacka ingår en ny pumpstation i Hammarbybacken. (Bild: Urban Design)

En ny huvudledning till Nacka är en del i vår större plan för att säkerställa hållbara och trygga leveranser av fjärrvärme till en växande Stockholmsregion. Vår fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra utsläpp de senaste decennierna. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi.

Nacka kommun planerar för minst 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030. För att möta kommunens ökade värmebehov bygger vi en cirka fyra kilometer lång fjärrvärmeledning från Hammarbyhöjden till centrala Nacka med kapacitet att värma över 70 000 hushåll. Från huvudledningen drar vi några ledningar till befintliga och nya områden. För att kunna trycka ut vattnet i fjärrvärmeledningarna till fastigheter i Stockholm och Nacka bygger vi en ny pumpstation i Hammarbybacken. Pumpstationen blir cirka 500 kvadratmeter och till stor del integrerad i backen.

Vi arbetar i tre etapper från Hammarbyhöjden till Atlasrondellen från den 1 april 2019 till slutet av 2020. Nacka kommun ansvarar för att samförlägga infrastrukturen på den resterande sträckan till centrala Nacka.

Mer information

Störningsinformation om våra pågående arbeten på sträckan Hammarbyhöjden–Atlasrondellen finns på stockholmexergi.se/arbete

Information om  att samförlägga infrastruktur på sträckan Atlasrondellen–centrala Nacka finns på Nacka kommuns hemsida.

Frågor och svar om en ny huvudledning till Nacka hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om en ny huvudledning till Nacka.