I en ny huvudledning till Nacka ingår en ny pumpstation i Hammarbybacken. (Bild: Urban Design)

En ny huvudledning till Nacka är en del i vår större plan för att säkerställa hållbara och trygga leveranser av fjärrvärme till en växande Stockholmsregion. Vår fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra utsläpp de senaste decennierna. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi.

Nacka kommun planerar för minst 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030. För att möta kommunens ökade värmebehov bygger vi en cirka fyra kilometer lång fjärrvärmeledning från Hammarbyhöjden till centrala Nacka med kapacitet att värma över 70 000 hushåll. Från huvudledningen drar vi några ledningar till befintliga och nya områden. För att kunna trycka ut vattnet i fjärrvärmeledningarna till fastigheter i Stockholm och Nacka bygger vi en ny pumpstation i Hammarbybacken. Pumpstationen blir cirka 500 kvadratmeter och till stor del integrerad i backen.

Byggetapper och tidplan

Från den 1 april 2019 till slutet av 2020 arbetar vi i tre olika etapper:
1. Ny fjärrvärmeledning Hammarbyhöjden–Atlasrondellen
2. Ny pumpstation i Hammarbybacken
3. Ny fjärrvärmeledning i korsningen Sickla kanal

Nacka kommun ansvarar för att samförlägga infrastrukturen från Atlasrondellen till centrala Nacka. Våra fjärrvärmeledningsarbeten på Sickla industriväg pågår från våren 2019 till hösten 2021 och på Värmdövägen från vintern 2020, slutdatum ska fastställas med Nacka kommun.

Vad händer nu?

Här listar vi våra byggarbeten med större påverkan på allmänhet och boende. Periodvis behöver vi utföra arbetsmoment som kan upplevas som störande.  Vi har tillstånd för vår verksamhet och följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser. Våra arbetstider är huvudsakligen måndag–fredag klockan 7.00–19.00.

Pumpstation i Hammarbybacken
Pågående arbeten: Byggarbeten för att uppföra en pumpstation.
Plats: Nordöstra delen av Hammarbybacken.
Tidplan: Från den 1 april 2019 till slutet av 2020.
Påverkan: Begränsad framkomlighet för gående och cyklister på utvalda sträckor. Följ de oranga hänvisningsskyltarna.

Korsning Sickla kanal
Pågående arbeten: Mark- och byggarbeten för att dra en fjärrvärmeledning i en båge över vattnet.
Plats: Bredvid gång- och cykelbron i trä som går över Sickla kanal.
Tidplan: Från den 1 juni 2020 till den 31 oktober 2020.
Påverkan gående och cyklister: Begränsad framkomlighet på gång- och cykelvägen vid träbron på södra och norra sidan av kanalen . Följ de oranga hänvisningsskyltarna.
Påverkan båtar: Från den 10 augusti 2020 till den 31 oktober 2020 är Sickla kanal avstängd för all båttrafik men kanoter kan passera.

För att harmoniera med befintlig bro och omgivande natur kommer rörbågen över Sickla kanal vara självbärande vilket gör det möjligt att bibehålla nuvarande segelfria höjd. (Bildmontage: Urban Design)

Mer information

Frågor och svar om en ny huvudledning till Nacka hittar du här.

Störningsinformation om våra pågående arbeten på sträckan Hammarbyhöjden–Atlasrondellen finns på stockholmexergi.se/arbete

Information om  att samförlägga infrastruktur på sträckan Atlasrondellen–centrala Nacka finns på Nacka kommuns hemsida.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om en ny huvudledning till Nacka.