I en ny huvudledning till Nacka ingår en ny pumpstation i Hammarbybacken. (Bild: Urban Design)

En ny huvudledning till Nacka är en del i vår större plan för att säkerställa hållbara och trygga leveranser av fjärrvärme till en växande Stockholmsregion. Vår fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra utsläpp de senaste decennierna. Idag är nära 90 procent av fjärrvärmen baserad på förnybar eller återvunnen energi.

Nacka kommun planerar för minst 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030. För att möta kommunens ökade värmebehov bygger vi en cirka fyra kilometer lång fjärrvärmeledning från Hammarbyhöjden till centrala Nacka med kapacitet att värma över 70 000 hushåll. Från huvudledningen drar vi några ledningar till befintliga och nya områden. För att kunna trycka ut vattnet i fjärrvärmeledningarna till fastigheter i Stockholm och Nacka bygger vi en ny pumpstation i Hammarbybacken. Pumpstationen blir cirka 500 kvadratmeter och till stor del integrerad i backen.

Byggetapper och tidplan

Från den 1 april 2019 till slutet av 2020 arbetar vi i tre olika etapper:
1. Ny fjärrvärmeledning Hammarbyhöjden–Atlasrondellen
2. Ny pumpstation i Hammarbybacken
3. Ny fjärrvärmeledning i korsningen Sickla kanal

Nacka kommun ansvarar för att samförlägga infrastrukturen från Atlasrondellen till centrala Nacka. Våra fjärrvärmeledningsarbeten på Sickla industriväg pågår från våren 2019 till slutet av 2020 och på Värmdövägen från hösten 2019 till och med 2024.

Vad händer nu?

Från den 1 april till slutet av 2019 bygger vi fjärrvärmeledningen vid Sickla allé. Arbetena påverkar främst framkomligheten för fordonstrafik och allmän parkering. Periodvis behöver vi utföra arbeten som kan upplevas som störande, men vi följer Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser. Sprängningar kan förekomma på delar av sträckan.

Från den 1 april och cirka fyra månader framåt bygger vi fjärrvärmeledningen i Hammarbyhöjden, vid Ulricehamnsvägen mellan Malmövägen och Finn Malmgrens väg. Arbetena påverkar främst trafiken på Ulricehamnsvägen och framkomligheten till och från tunnelbanan vid utgång Ulricehamnsvägen. Sprängningar kan förekomma på delar av sträckan.

Den 1 april började vi med markarbeten i Hammarbybacken för att bygga pumpstationen. Fram till och med oktober 2019 kommer vi att forsla bort totalt 7 500 kubikmeter jord- och bergmassor via Hammarby fabriksväg. Det betyder 5–10 transporter per dygn. Vi arbetar huvudsakligen måndag–fredag klockan 7.00–19.00. Våra arbeten medför begränsad framkomlighet för gående och cyklister på utvalda sträckor fram till slutet av 2020.

Mer information

Störningsinformation om våra pågående arbeten på sträckan Hammarbyhöjden–Atlasrondellen finns på stockholmexergi.se/arbete

Information om  att samförlägga infrastruktur på sträckan Atlasrondellen–centrala Nacka finns på Nacka kommuns hemsida.

Frågor och svar om en ny huvudledning till Nacka hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om en ny huvudledning till Nacka.