Rengöring av cistern i Ropsten

Vi rengör vår cistern närmast knutpunkt Ropsten. Den kan tillfälligt lukta starkt eftersom vi behöver värma biooljan för att få den flytande men lukten är ofarlig. Vi har satt in åtgärder för att dämpa lukten. Arbetet pågår till slutet av februari och utförs även under helgerna. Välkommen att kontakta vår kundservice om du har några frågor, telefon 020-31 31 51 eller  kundservice@stockholmexergi.se

 


I en ny huvudledning till Nacka ingår en ny pumpstation i Hammarbybacken. (Skissbild: Urban Design)

Vår fjärrvärme har varit avgörande för att vi stockholmare har lyckats halvera våra utsläpp de senaste decennierna och idag är vi uppe i 89 procent förnybar eller återvunnen energi. Men det räcker inte, tycker vi. Vårt mål är 100 procent. I februari 2017 fattade vi ett historiskt inriktningsbeslut om att fasa ut det sista kolet ur fjärrvärmen, med år 2022 som mål. En ny huvudledning till Nacka är en del i vår större plan för att säkerställa hållbara och trygga leveranser av fjärrvärme till en växande stockholmsregion.

Vi kommer att installera en cirka fyra kilometer lång fjärrvärmeledning från Hammarbyhöjden till centrala Nacka med en kapacitet att värma 77 000 hushåll. Från huvudledningen kommer vi att dra några ledningar till befintliga och nya områden. För att kunna trycka ut vattnet i fjärrvärmeledningarna till fastigheter i Stockholm och Nacka behöver vi också bygga en ny pumpstation i Hammarbybacken. Pumpstationen kommer att bli cirka 500 kvadratmeter och till stor del integreras i backen.

Vi kommer att arbeta i tre etapper från Hammarbyhöjden till Atlasrondellen från mars/april 2019 till slutet av 2020. Nacka kommun ansvarar för att samförlägga infrastruktur på den resterande sträckan till centrala Nacka.

Mer information

Information om pågående arbeten i projektet kommer att läggas upp på stockholmexergi.se/arbete

Information om  att samförlägga infrastruktur på sträckan Atlasrondellen–centrala Nacka finns på Nacka kommuns hemsida.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om en ny huvudledning till Nacka. Du kan nå oss på flera sätt, klicka här.