Vi jobbar med social hållbarhet för mångfald och inkludering

Vi vill göra Stockholm varmare på fler sätt än genom att värma husen med fjärrvärme. Framförallt arbetar vi med att ge ökad sysselsättning bland personer i utanförskap. Vi tycker att det är ett viktigt ansvar vi har som lokalt företag och att vi verkar för  att ha en inkluderande arbetsplats som bidrar till att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi vet att vår arbetsplats måste spegla dagens samhälle för att nå ut till dem vi är till för; stockholmarna.

Vi har en strategi för social hållbarhet samt mångfald och inkludering. Strategin ger en tydlighet för Stockholm Exergis väg mot att uppnå målen att ge ökad sysselsättning och att skapa stärkta affärsrelationer.

Vi jobbar förebyggande genom fler olika initiativ

Rent konkret så jobbar vi med flera olika sorters initiativ. Vi arbetar bland annat förebyggande genom att träffa ungdomarna redan i skolan, via ”klasscoaching”. Vi ordnar också jobb i vår egen verksamhet åt ungdomar som står utanför arbetsmarknaden, via ”uppvärmningsjobb”.

Läs mer om uppvärmningsjobb    Läs mer om klasscoaching 

 

Vill du samarbeta med oss?

Genomgående för allt vi gör är att vi samarbetar med andra. Genom vårt engagemang hoppas vi dessutom kunna inspirera kunder och samarbetspartners att agera. Vi lever ju med en övertygelse om att när vi gör saker tillsammans så kan vi nå mycket större resultat än om vi alla skötte sitt och struntade i helheten. om du vill träffas för att se om vi kan jobba tillsammans, eller om du har idéer på fler samarbeten och initiativ, kontakta oss.

Med gemensam kraft kan vi göra stor skillnad!

Vill du veta mer? Kontakta vår kundservice

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?