Hög driftsäkerhet skapar trygghet

En trygg och driftssäker uppvärmning förutsätter en väl fungerande fjärrvärmecentral. Nya moderna fjärrvärmecentraler är inte bara effektiva och kompakta, de möjliggör sänkta energikostnader och har ett minskat underhållsbehov.

Flera fördelar med en ny, modern fjärrvärmecentral:

Vi erbjuder helentreprenad, vilket innebär att vi forslar bort den gamla fjärrvärmecentralen och gör snyggt efter oss när vi är klara med installationen av den nya.

Få mer detaljer i vårt produktblad

Villa serviceavtal

Du som har en villacentral installerad 2023 eller senare kan teckna ett serviceavtal from att din garantitid löpt ut. Med ett kontinuerligt underhåll ökar du möjligheterna för att din fjärrvärmecentral ska kunna hålla längre än genomsnittet.

Kontakta oss för mer information

Beställ en ny fjärrvärmecentral

Beställ tjänsten Ny fjärrvärmecentral

Saknar du BankID? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Så fungerar fjärrvärmecentralen

Se vår film om hur fjärrvärmecentralen i din villa fungerar: