Louises allra första jobb på Stockholm Exergi var en projektanställning för drygt 15 år sedan, där hon skulle registrera kunder för vår dåvarande gasverksamhet så att de kunde få autogiro. Sedan jobbade hon med kundreskontra, alltså hantering av kundfakturor, innan det blev dags att börja jobba i roller som ligger närmare det arbete som sker ute i fält.

– Alla våra fakturor för värme och kyla bygger på data från mätare ute i kundernas anläggningar och mitt jobb gick ut på att säkerställa att mätarna fungerade och att mätvärdena kom in som de skulle. Det som var roligt med den rollen var att jag fick upp nosen för ledarskap, eftersom jag hade väldigt mycket kontakt med entreprenörer som utförde olika tjänster och jag stöttade dem i att utveckla sitt arbetssätt. Jag gjorde det rätt länge och det var skitkul.

Ledarroller med olika perspektiv

Louise var dessutom ordförande för den lokala Unionen-klubben och arbetstagarrepresentant i styrelsen under en period. Det gav ett helikopterperspektiv på verksamheten som hon fortfarande har nytta av. Sen var det dags att få en första ledarroll, som chef för gruppen som hon tillhörde, Planering och kundcentraler.

– Det var jätteroligt! Jag hade det jobbet under något år innan jag sökte och blev erbjuden rollen som chef för Drift och underhåll på Distribution, ett större team med flera olika grupper i.

Hela Louises funktion fokuserade på att säkerställa att värmen kan överföras från våra produktionsanläggningar till kundernas fastighet via underjordiska ledningar. Teamet bestod av två grupper med ganska olika perspektiv. Drift innebär fullt fokus här och nu, på att säkerställa daglig leverans, medan underhåll tvärtom handlar om att jobba förebyggande så att värme kan levereras även nästa vecka eller nästa säsong.

– Det var väldigt utmanande och roligt att kombinera det här med både kortsiktighet och långsiktighet. Det här är dessutom funktioner där det händer väldigt mycket i vardagen, där jag som ledare hade mycket fokus på arbetsmiljö och säkerhet, något jag fortfarande brinner för. Och jag sysslade väldigt mycket med samverkan både med olika entreprenörer och med övriga delar inom vårt företag.

Från underjordiska rör till försäljning

Samverkan var skälet till att hon tackade ja till hennes nuvarande roll, som chef för Eftermarknad och service på Försäljningsenheten.

– Jag vill ju inte jobba med försäljning, har jag alltid tänkt. Men här på Stockholm Exergi har vi ett väldigt långsiktigt synsätt på våra kundrelationer, och kunden är alltid i fokus, från utveckling av tjänst till kundvård och det passar mig. Och min funktion handlar till stor del om att se till att vi lyckas leverera det som kunderna köper av oss, att vi omvandlar insamlade mätvärden till en faktura och att vi har en kundservice dit kunderna vänder sig för att få hjälp, så jag har verkligen nytta av att ha jobbat med distributionen och kundernas fjärrvärmecentraler tidigare, jag förstår hur det går till och kan vara en brygga för samarbetet.

Bara ett par dagar innan vi ses har Louise just välkomnat sin senaste rekrytering, en chef för den helt nya gruppen Kundservice.

– Vi har haft vår kundservice outsourcad. Det är fortfarande logiskt att ha en leverantör som kan hantera våra inkommande kundärenden utanför kontorstid, men alla de här vardagssamtalen med kunderna ser jag verkligen fram emot att ha här hos oss. Allt vi gör utgår ju från kundernas behov och det kommer bli väldigt mycket lättare att lära känna dem när vi talar direkt med varandra. Det ger oss goda möjligheter att utveckla vår affär utifrån kundernas behov.

Vad är det som är roligast med att vara ledare?

– Att jag får lära mig så mycket om mig själv och växa som person. Jag tycker att jag är bra på att vara en brygga mellan övriga team inom Stockholm Exergi och min organisation, så att vi kan jobba tillsammans mot samma mål. Det vi gör är verkligen viktigt på riktigt, inte bara idag utan för lång tid framåt. Eftersom vi på Stockholm Exergi leder utvecklingen på många områden så har vi ett rätt stort ansvar för att vara proaktiva, lyhörda och våga ge och ta av varandra.

Några korta