https://youtu.be/Cpc_0c6VfXM

Johannes jobbar som befraktare med fokus på tåg- och lastbilstransporter av biobränslen. Det innebär att han både lägger långsiktiga strategier för leverantörer, mellanlager och logistikvägar och löser kortsiktiga utmaningar när förutsättningarna förändras.

– Bränsleförsörjningen till vår största anläggning, KVV8 i Värtaverket, kan vara ett rätt svårt logistik-pussel eftersom vårt lokala bränslelager bara räcker till fyra dygns full drift. För våra järnvägstransporter måste vi lägga planeringen ett år i förväg med vilken dag och vilket klockslag vi kommer avgå – ofta innan vi ens har tecknat bränsleavtalet. Sedan kanske en panna får problem eller en båt försenas på grund av dåligt väder så att vi måste justera planen med kort varsel.

Är det stressigt?

– Nej, det skulle jag inte säga. Jag har jobbat många år med logistik, både i järnvägsbranschen och inom åkerinäringen. På Stockholm Exergi är vi så välorganiserade att allting går att lösa. Men visst krävs det att vi är på tårna för att kunna parera förändringar.

Rester från skogsindustrin

Biobränslet består av restprodukter från skogsindustrin, framför allt i form av bränsleved och så kallad grot.

– Bränsleved är träd som är så skadade att de inte går att använda som virke eller massaved, här i Mellansverige är det ofta på grund av barkborre. Grot är en förkortning för grenar och toppar, sådant som blir över vid avverkning, förklarar Johannes.

Han betonar att markägare som avverkar sin skog i första hand vill sälja den som timmer eller massaved. Det är resterna, det som inte duger till de syftena, som vi kan ta vara på. Men vägen från skogen till våra pannor kan vara lång och involvera många steg.

– Vid avverkningen läggs groten i högar i skogen där den torkar några månader, innan en skotningsmaskin tar ut den till vägen där en lastbil med en flismaskin flisar den på plats. Sedan kör den kanske flisen till någon av våra tågterminaler, där den lastas om till tåg som tar den ända till oss.

Stor variation i vardagen

Med så många led och hundratals tåg-, båt- och lastbilstransporter om året kan det självklart uppstå problem och förseningar. För att minimera störningsrisken har Johannes och kollegorna i bränsleförsörjningsteamet bland annat utvecklat ett system med ett antal mellanlager.

 

– Lagren gör dessutom att vi kan ta emot bränsle under nästan hela året, i stället för bara under de kalla månaderna då vi behöver producera värme. Det är viktigt för att vi ska kunna vara en bra partner till våra leverantörer.

En vanlig dag på jobbet har han kontakt med många olika leverantörer och kollegor för att koordinera och planera. Han jobbar mycket hemifrån och från våra kontor, men han besöker även leverantörer och mellanlager på plats.

– Det roligaste med mitt jobb är att det svänger mycket kring vad som händer om dagarna. Man lägger en plan på årsbasis eller flera år och sen händer saker som gör att vi måste planera om. Ingen dag är den andra lik när det gäller logistik.

Några korta