Emma började på Stockholm Exergi som driftledare för Panna 6 på Högdalenverket veckan efter att hon hade presenterat sitt examensarbete. Hon erkänner att hon egentligen inte var övertygad om att det var rätt roll för henne.

– Men jag visste att jag ville jobba på Stockholm Exergi och jag förstod att det fanns gott om möjligheter att utvecklas på olika sätt. Och det hade jag ju rätt i, med tanke på att jag bytte roll efter bara ett och ett halvt år.

Varför just Stockholm Exergi?

– Avfall ligger mig nära hjärtat, säger hon och skrattar till innan hon fortsätter. Alltså att vi är med och behandlar avfallet. Tänk bara på vad som hade hänt med allt avfall om vi inte hade funnits, det hade samlats på hög och ställt till stora problem. Jag gjorde mitt examensarbete i Brasilien och studerade avfallshantering i favelorna, slumområdena, där. Vissa saker fungerar bättre än man kan tro, men de har stora problem. Det är en bra påminnelse om hur otroligt långt vi har kommit hos oss i Sverige med att hantera, återvinna och säkerställa att miljögifter inte kommer ut i naturen.

När hon klev in i driftledarrollen hittade hon mycket som hon verkligen tyckte om.

– Det var roligt att försöka förstå sig på systemet så bra att man kan göra förbättringar. Nu var jag ganska ny på just området drift, men man kan ändå göra skillnad. Jag älskade att vara ute i anläggningen och försöka förstå hur det som jag såg på datorskärmen hängde ihop med verkligheten. Och det var häftigt att jobba med kollegor som var så sjukt bra på detaljer, typ att de kände till hur några centimeter snett i positionen av en ångsotningslans kan leda till tubläckage eller hur en felkodning av styrningen till en ventil på någon sekund kan leda till tripp av pannan.

En ångsotningslans är ett metallrör med hål som åker in och ut genom pannväggen och sprutar ånga på tuberna för att rensa bort sot som sätter sig och försämrar värmeöverföringen. En tripp är när någon av de säkerhetsfunktioner som finns på en panna aktiveras och gör så att hela eller delar av systemet stoppas automatiskt.

– Som driftledare var det jag som behövde besluta hur vi kunde köra en panna om vi misstänkte att den hade någon form av avvikelse. Köra på som vanligt, sänka lasten för att inte belasta den fullt eller stoppa den helt för att lösa problemet? Men jag behövde hela tiden ta hjälp av kollegor som var specialister på olika delar.

Miljöcontroller för att jobba med större frågor

Om driftledarrollen hade stora inslag av samordning med många olika personer så var det ändå ingenting mot Emmas nuvarande roll som miljöcontroller, där hon jobbar med kollegor från hela företaget och dessutom med tjänstemän på olika myndigheter och externa leverantörer. Men det var inte därför hon valde att söka den nya tjänsten:

– Jag ville jobba med lite större, övergripande miljöfrågor. Det fanns många chanser att förbättra saker med Panna 6, men det handlade ju bara om en panna och jag ville gärna få lyfta blicken och se var jag kunde komma in med min kunskap på ett annat sätt.

Som driftledare träffade hon miljöcontrollers framförallt när det gällde uppföljning, exempelvis av miljövärden som ska rapporteras till myndigheter. Men hon hade förstått att de jobbade minst lika mycket proaktivt, med att driva förbättringar framåt.

– Som miljöcontroller ser jag till att vi som företag följer de villkor och krav vi har i exempelvis miljötillstånd, EU-lagstiftning och miljöbalken genom att ställa krav både i den dagliga verksamheten och i större projekt. Jag ansvarar även för att hålla organisationen utbildad och uppdaterad inom de senaste miljökraven så att våra medarbetare har förutsättningarna att göra sitt jobb på bästa sätt.

Vattnet blir för rent för att dricka

 

– Just vattenfrågor är något som både samhället och vi lägger allt mer energi på de senaste åren. Vi hanterar många sorters vatten i våra anläggningar – dagvatten, fjärrvärmevatten och processvatten av olika typer.

Emma berättar om ett exempel från Bristaverket, där vi använder stora volymer processvatten i våra pannor i form av renat rökgaskondensat. Rökgaskondensat uppkommer då rökgaserna från förbränningen går igenom värmeväxlare och fukten i rökgasen kondenserar till flytande form.

– Tidigare renade vi det och skickade till vattenreningsverken och tog in nytt vatten till processen. Men för några år sedan förbättrade vi processen och byggde om så att vi renar vattnet och återanvänder det i ett slutet system. På så sätt hushåller vi mycket bättre med naturresurserna.

Hur rent blir vattnet, med tanke på att det kommer från brinnande avfall? Hur många gånger går det att återanvända i processen?

– Det renade processvattnet blir faktiskt för rent för att dricka, eftersom vi renar bort både föroreningar och sådana mineraler som kroppen behöver.

När Emma tittar framåt så är det ny kunskap och att medverka i projekt som hon ser fram mest emot.

– Det finns så mycket att lära sig i rollen som miljöcontroller, allt ifrån hantering av buller, lukt, utsläpp till luft, vatten och mark tillkemikalier, avfall, riskhantering och lagstiftning. Och jag ser fram emot att bli en riktig fena på mitt andra favoritområde: vattenfrågor.

Emma framhåller även ett av Stockholm Exergis viktigaste mål, nämligen att ha netto noll klimatpåverkan 2032. För att lyckas med det krävs ett antal förändringar och projekt.

– Målet är såklart det viktigaste just nu och för i sig med sig andra långsiktiga fördelar för miljön. Men utöver klimatet behöver vi också väga in alla framtida krav på utsläpp till vatten, vilka kemikalier vi tar in, buller, lukt och så vidare och där har vi miljöcontrollers en viktig roll och kan påverka mycket.

Några korta