Hur känns det att bli arbetsmiljöchef?

– Det ska bli väldigt spännande, eftersom vi ska bygga upp ett gemensamt team av kollegor som tidigare har tillhört andra delar av verksamheten. Men framförallt känns det betydelsefullt, eftersom det vi gör spelar roll och vi är väldigt viktiga på Stockholm Exergi.

Du som har haft med Stockholm Exergi att göra har säkerligen stött på uttrycket att ”vi jobbar säkert eller inte alls”. Arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, är en fråga som engagerar alla på företaget. Så vad gör de som är specialister på området? För att förstå det ber vi Charlotte att helt enkelt ta upp sin kalender och berätta vad hon har gjort idag:

– I morse var jag hos enheten Ekonomi och Affärsstöd och talade arbetsmiljö. Deras utmaningar handlar inte om fysiskt farliga miljöer, utan mer om arbetsbelastning och distansarbete nu under pandemin. Vi diskuterade vikten av att få återhämtning varje dag och olika lösningar som lunchpromenader, walk and talk-möten och hur vi kan hantera att vi saknar våra kollegor.

Innan dess hade hon ett möte med kollegorna på miljö- och brand-teamen för att diskutera hur de ska samverka när det kommer nya lagkrav, eftersom de ofta överlappar deras ansvarsområden. Något annat som fyller en stor del av vardagen för arbetsmiljöspecialister är utbildningar:

– Igår höll jag en utbildning i grundläggande arbetsmiljö, det är en obligatorisk utbildning för alla på företaget. Den tar 2,5 timmar och har ganska mycket fokus på hur vi beter oss positivt mot varandra, från att undvika kränkande särbehandling till att säga hej och se varandra i ögonen.

”Fem varför” för att lösa problem

Dagen innan dess satt Charlotte hela dagen i ledningsgruppsmöte för enheten Distribution, där de får lite av ett helikopterperspektiv på just arbetsmiljöfrågor. Helt tvärtom är det när hon jobbar med en annan typisk uppgift, en utredning vid en olycka eller ett allvarligt tillbud.

– Då samlar vi alla involverade och jobbar med en metod som kallas ”fem varför”, alltså att vi jobbar oss fem steg bakåt från händelsen för att hitta grundorsaken. Varför skedde olyckan? Personen hade fel skyddsskor. Varför hade han fel skyddsskor? Han hade inte beställt i tid. Varför hade han inte beställt i tid? Och så vidare tills vi hittar ett problem som vi kan åtgärda.

Fokus på bra beteende funkar bättre än att rätta dåligt

Charlotte bläddrar i sin digitala kalender och berättar att på måndag nästa vecka ska hon göra ytterligare något helt annat, men lika typiskt:

– Vi ska göra en leverantörsgranskning. Under året följer vi upp hur våra entreprenörer arbetar och nu har vi kommit fram till att en av dem inte lever upp till kraven i vårt avtal. Då bokar vi in en dag då de får möjlighet att visa upp hur de arbetar och hur de ska åtgärda det som inte fungerar.

Charlotte poängterar hur viktigt det är att vår arbetsmiljö ska fungera för alla som arbetar hos Stockholm Exergi, oavsett ifall man är anställd eller inhyrd som konsult eller entreprenör. En del av verksamheten där många som jobbar är anställda på andra företag är vid arbetena vid distributionsnätet, de underjordiska vattenledningarna som fördelar värmen och kylan över staden.

– När jag började på Stockholm Exergi för tre år sedan hörde jag till enheten Distribution, där vi gör mycket arbeten ute på stan, för att underhålla eller bygga ut nätet och vi jobbade mycket med säkerhetskulturen. Det kan vara extra svårt när de som jobbar är från många olika företag.

Hur gjorde ni det?

– Genom att lyfta fram bra beteende, istället för att fokusera på dåligt. När det står en grupp där alla utom en har hjälm så vill vi få till en kultur där man tackar de som har hjälmen på och lyfter fram det, så att den utan också vill få beröm. Alla vet ju att man måste ha hjälm, det handlar inte om kunskap – men det är effektivare att betona positivt istället för negativt om man vill få till förändring.

Några korta