Elvira Alberg jobbar som senior projektledare och driver sedan år 2019 livstidsförlängningen av Kraftvärmeverk 1 (KVV1) vid Värtaverket. Det är en jätteanläggning med en effekt på cirka 200 MW elektricitet och 300 MW värme. Men den är från år 1976 och behöver renoveras för att kunna drivas i 25 år till.

– KVV1 är en spetsanläggning, alltså att vi kör den ganska sällan då den är dyr i drift och bara behövs ibland. Eftersom den är gammal och mycket stor är det naturligt att man ställer sig frågan ifall den ska upprustas eller avvecklas och det har inte varit ett självklart beslut. Men nu har vi bestämt oss, inte minst eftersom vi har fått uppdraget att stötta det lokala elnätet i Stockholm med eleffekt.

Det är elnätsbolaget Ellevio som har bett Stockholm Exergi att stötta elförsörjningen av Stockholm, genom att garantera att hålla en stor mängd eleffekt tillgänglig när kapaciteten i elledningarna in till Stockholm inte räcker till. Annars skulle stockholmarna riskera elbrist under kalla vintereftermiddagar.

 

Och vad är din roll som projektledare?

– Det är många som har titeln projektledare, allt från event till hemmafixande, så ibland är det inte så lätt att förstå vad vi gör. Jag leder komplexa konstruktionsprojekt och jag liknar det vid att vara maestro för en orkester. Jag har ett team av skickliga musiker och min roll är att se till att de spelar som en fungerande enhet.

Elvira menar att det som är mest spännande med hennes jobb är kombinationen av människor, ekonomi och teknik.

– Varje nytt projekt brukar ha ett nytt team och jag som projektledare måste ha en bra känsla för att välja personer med rätt erfarenhet som kan arbeta bra tillsammans som ett team. Det är en nyckelfaktor för att lyckas och jag tror att jag har tillräcklig erfarenhet för att känna mig trygg om vilka profiler som behövs.

Hon skrattar till och tillägger:

– Och det handlar inte om att de ska vara lika mig – det skulle bli hopplöst.

I det här projektet har Elvira ett team på ungefär 30 personer, varav tio rapporterar direkt till henne.

– De är unga och gamla, tjejer och killar. 90 procent av dem är väldigt seniora, så jag kan delegera väldigt mycket och det är viktigt i det här projektet, eftersom det är så pass komplext.

Vad är det som gör just det här projektet utmanande?

– Vi brukar säga i branschen att det alltid är enklare att bygga något nytt, så kallat green field, än att göra om något existerande, så kallat brown field. En annan utmaning är att vi vill ha KVV1 i drift alla säsonger, samtidigt som vi ska byta ut stora delar av anläggningen.

Bland de många förändringarna som ingår i renoveringsprojektet lyfter Elvira fram att de ska byta ut anläggningens styrsystem, konvertera pannan till förnybar bioolja och sänka utsläppen av NOx (kvävedioxid). Hon väver in facktermer på engelska här och där och förklarar det med att hon har arbetat mycket internationellt och att svenska inte är hennes förstaspråk.

– Jag kommer ursprungligen från Brasilien. Jag kom till Sverige år 1994, träffade min man och skaffade barn här, men jag har jobbat i många olika delar av världen, i stora organisationer. Det är en stark kontrast till Stockholm Exergi där allting är lokalt och så nära att till och med jag som projektledare har direktkontakt med vår vd. Det uppskattar jag.

Några korta