Hon blev rekryterad som process- och verksamhetsutvecklare efter att ha jobbat ett antal år i fordonsindustrin med teknik, produktion och processförbättring utifrån lean-metodik.

– Jag motiveras av att arbeta med människor och skapa engagemang – och det kände jag att jag skulle få utlopp för om jag började på Stockholm Exergi.

Efter några månader blev hon befordrad till gruppchef.

– Jag fick chefsjobbet precis när jag skulle gå på föräldraledighet, så till en början fick jag en vikarie.

När vi talas vid har Evas team just utökats till att även omfatta produktionsanalys, en funktion som bistår produktions- och distributionsorganisationerna med information om exempelvis miljövärden, anläggningarnas tillgänglighet, precisionen i våra leveranser och hur stora volymer värme, kyla och el som vi producerar. Det innebär många nya gränssnitt och frågeställningar för Eva att sätta sig in i, inte minst kring bokslut.

– Det är spännande och jättekul, men jag är ödmjuk för uppgiften. Det är mycket nytt för mig att lära mig, men framförallt kul med nya medarbetare att lära känna. Min främsta uppgift som gruppchef är att skapa förutsättningar för mina medarbetare att lyckas i sina jobb och se till att de trivs och mår bra under tiden.

När det kommer till utmaningarna i rollen beskriver hon vikten av att skapa stabilitet när omvärlden, och företaget i sig är i ständig förändring.

– Det kommer saker från många håll, från höger och vänster, det mesta med hög prioritet. Jag strävar efter att min grupp ska känna att de har en tydlig riktning, med tydliga mål och bra framdrift. Det kan vara utmanande att lyckas skapa arbetsro för dem.

När vi frågar henne hur en vanlig dag på jobbet ser ut beskriver hon en vardag med konstant variation.

– Ingen dag är den andra lik, vilket också är det jag tycker gör jobbet så roligt. Ena dagen kan jag till exempel hålla i en utbildning inom grundorsaksanalyser, den andra sitter jag med ledningsgrupper och stöttar i det strategiska arbetet. Jag projektleder även en hel del. Några exempel på vad jobbet innebär är att coacha och träna medarbetare i nya arbetssätt, metoder och verktyg, förändringsledning och processutveckling.

Evas filosofi om verksamhetsförbättring är densamma som Stockholm Exergi följer. Den brukar kallas lean och kommer ursprungligen från det japanska företaget Toyota.

– Lean för mig är att fokusera på det som är värdeskapande, utgå ifrån värdeflödet och effektivisera sättet vi arbetar på. Vi ska eliminera alla typer av slöseri, arbeta proaktivt och hela tiden ha kunden i fokus. Lean är ett mindset som måste genomsyra allt.

Vad gör dig stolt på jobbet?

– Att vi gör Stockholm till en hållbar huvudstad. Men det var inte därför jag började jobba här, utan då handlade det om mina konkreta arbetsuppgifter, själva jobbet med process- och verksamhetsutveckling, plus att värderingarna stämde med mina. Att jag klickade med min blivande chef avgjorde också. Sen har det växt hos mig det här med att vi skapar något hållbart, något större.

Några korta