Vid miljöklassning – fjärrkyla räknas som bortförd energi

Vår fjärrkyla produceras redan med 100 procent förnybar energi. En viktig sak att tänka på när du ska miljöklassa en byggnad är att fjärrkyla räknas som bortförd – inte tillförd – energi. Det är ganska naturligt, eftersom det i grund och botten handlar om att göra sig av med överskottsvärme. Det är bara elen som har gått åt till att producera och distribuera kylan som räknas som tillförd energi. Därför är det viktigt att ha ett effektivt system, där det går åt väldigt lite el för att du ska få det svalt och skönt, dvs. verkningsgrad och den ska vara så hög som möjligt.

Underlag och nyckeltal vid miljöklassning

Om ni avser att certifiera era fastigheter med någon miljöcertifiering så har vi nedan försökt att ta fram dokument som underlättar för er ansökan. Tveka inte att ta kontakt med oss via kundservice om det är något som ni saknar eller funderar över.

 


BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och administreras av BRE. Internationella och svenska investerare ser ett högre värde i byggnader vars miljöcertifiering kan jämföras på en internationell marknad. Med BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader enligt svenska regler och standarder.

Här nedan beskrivs hur Stockholm Exergis fjärrvärme och fjärrkyla uppfyller följande BREEAM-indikatorer:

Pol 01 – Köldmedia

Pol 02  – NOx

Enligt nya BREEAM 2017 betraktas existerande fjärrvärme/fjärrkylasystem bidra till noll NOx-emissioner lokalt. Beräknade NOX-emissioner enligt tidigare version av BREEAM återfinns här.

Ene 04

Stockholm Exergi har en miljövarudeklaration (EPD) som visar att klimatpåverkan från fjärrvärme är 14,8 g/kWh. EPDn finns att ladda ner från följande länk:

EPD för fjärrvärme Stockholm Exergi

 


LEED

LEED administreras av U.S. Green Building Council och är anpassat för alla typer av byggnader. LEED kan användas både i projekterings- och driftstadiet och för befintliga byggnader.

Här nedan beskrivs hur Stockholm Exergis fjärrvärme och fjärrkyla uppfyller följande LEED-indikatorer:

Övergripande beskrivningar

Enhanced commissioning

Köldmedia –Enhanced Refrigerant Management

Measurement and verification

 


Miljöbyggnad

Miljöbyggnad baseras på svenska byggregler och svensk byggpraxis. Systemet används för både nyproducerade och befintliga byggnader och ger en samlad bedömning av energi, inomhusmiljö och material. Resultatet blir betyg silver eller guld.

Vi kan erbjuda en bättre bränslemix till byggherrar och fastighetsägare som kräver silver eller guld. Här kan du ladda ner aktuella siffror med kommentarer om vår bränslemix för Miljöbyggnad.

Underlag om verifiering av tredje part

Verifieringsrapport Klimatneutral värme och Miljöbyggnad

 


HS30 Hållbart Stockholm 2030

Initiativet för hållbart byggande i Stockholm, HS30, förordar att EPD ska användas. Stockholm Exergis EPD för fjärrvärme finns att ladda ner från följande länk:

EPD för fjärrvärme Stockholm Exergi

 


Klimatarena Stockholm

Klimatarena Stockholm förordar att EPD ska användas. Stockholm Exergis EPD för fjärrvärme finns att ladda ner från följande länk:

EPD för fjärrvärme Stockholm Exergi

 


NollCO2

Certifieringen NollCo2 förordar att EPD ska användas. Stockholm Exergis EPD för fjärrvärme finns att ladda ner från följande länk:

EPD för fjärrvärme Stockholm Exergi