Stockholm Exergis planer på att bygga en storskalig anläggning för infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) blir alltmer konkreta. Senaste milstolpen är att Stockholm Exergi med Microsoft har tecknat världens hittills största avtal för permanenta minusutsläpp. Bio-CCS och dess möjligheter att bidra till att nå klimatmålen stod också på agendan när klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari tillsammans med Finlands miljö- och klimatminister Kai Mykkänen besökte Stockholm Exergi tidigare idag.

– Det är roligt och betydelsefullt för oss att också Finlands regering visar intresse för vårt bio-CCS projekt. Sverige och Finland har mycket gemensamt och jag ser en stor potential för de nordiska länderna att ta täten inom bio-CCS, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Ett självklart inslag under besöket var en visning av den forskningsanläggning för bio-CCS som Stockholm Exergi har drivit sedan 2019. Målet är att fatta investeringsbeslut för den storskaliga anläggningen senare i år och för att kunna göra det behöver bland annat regeringens stöd komma på plats.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2024-05-13