Inom skiftlaget arbetar du ofta tätt tillsammans med en driftingenjör, som är ansvarig för att köra en specifik anläggning. I din roll finns en inbyggd förväntan om att du ska utvecklas med hjälp av både lärande i vardagen och formella utbildningar, för att inom en snar framtid kunna axla ansvaret att köra en anläggning på egen hand.

Du arbetar skift vid någon av våra produktionsanläggningar, vilket betyder att du tillsammans med ditt skiftlag under ett rullande schema varierar era arbetstider mellan natt, förmiddag, dagtid och eftermiddag. Var sjätte vecka är du helt ledig. Variationen mellan olika pass är stor, inte bara utifrån tid på dygnet utan även beroende på säsong och vilka anläggningar som är i drift.