Du tillhör ett centralt team med arbetsmiljöspecialister som hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet, samtidigt som du ägnar merparten av din tid åt att arbeta tillsammans med kollegor ute i verksamheten. Vardagen är full av variation, från att hålla utbildningar, hjälpa till med riskbedömningar och utredningar till att arbeta med förbättringsåtgärder.

Du arbetar dagtid från både vårt huvudkontor och våra olika produktionsanläggningar.

Lästips ifall det här gjorde dig nyfiken: