Inom gruppen har vi många väldigt olika specialistområden. Vi felsöker och reparerar allt från låg- och högspänningsmotorer och ställverk till instrument som mäter exempelvis tryck, flöden eller temperaturer eller styrande system. Eftersom bredden är så stor och vi samarbetar tätt, med fokus på gemensamma förbättringar, finns det ingen gräns för hur långt du kan utveckla ditt tekniska kunnande.

Du arbetar dagtid vid någon av våra produktionsanläggningar, men har även beredskapsveckor enligt ett rullande schema. Under året varierar karaktären på arbetet beroende på om det är högsäsong (när det är kallt ute), revisionsperiod (då vi under några intensiva veckor stänger en anläggning för att genomföra mer omfattande underhållsarbete) eller lågsäsong (då du får möjlighet att reflektera, planera och utföra förebyggande åtgärder för att säkerställa att anläggningen är redo inför nästa högsäsong).