I vissa mindre projekt kan du agera projektinköpare, medan din typiska roll är att stötta kollegorna inom drift och underhåll att ta fram så tydliga upphandlingsunderlag som möjligt och att proaktivt söka nya möjligheter och förbättringar. Till din hjälp har du operativa inköpare, vår strategiska inköpsorganisation, upphandlade avtal, riktlinjer och processer.

Du arbetar dagtid vid någon av våra produktionsanläggningar.