Du rapporterar till vår chefsjurist och ingår i vår juristfunktion, där vi samarbetar för att tillsammans stötta verksamheten proaktivt. Du bistår organisationen med löpande rådgivning, med att utforma, granska och förhandla avtal och med att driva och hantera legala frågor. Du arbetar med avtalsmallar, utbildningar och andra insatser för att utveckla verksamheten och bidra till regelefterlevnad.

Du arbetar dagtid och du utgår från vårt huvudkontor i Värtan.